Vesiteknologian maisteriohjelman hakuaika on käynnissä – LUT-yliopiston uusi tekniikan maisteriohjelma tukee Blue Economy Mikkelin kokonaisuutta

Sisäkuva jätevedenpuhdistamosta

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT käynnistää vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen Mikkelissä syksyllä 2023. Koulutus on ensimmäinen yliopiston järjestämä maisteriohjelma Mikkelissä. Uusi tekniikan maisteriohjelma toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa.

Koulutus tukee Blue Economy Mikkeli -kokonaisuutta. BEM-osaamiskeskus avattiin joulukuussa EcoSairilassa, uuden jätevedenpuhdistamon tiloissa. LUT on aktiivisesti mukana Blue Economy Mikkelin eteenpäin viemisessä erityisosaamisenaan jätevedenpuhdistusteknologiat, prosessisuunnittelu ja lietteen käsittely.

– Kyseessä on hyvin ainutlaatuinen maisteriohjelma. Mikkelissä on ollut iso tahtotila vesiteknologiaa kohtaan, ja tutkimus sekä koulutus täydentävät vesialan klusteria oleellisella tavalla, kommentoi LUT-yliopiston kemian tekniikan koulutusohjelmavastaava Ritva Tuunila.

Vesiteknologian osaajat ovat avainasemassa ratkaisemassa yhteiskunnalle elintärkeää kysymystä puhtaan veden riittävyydestä. Vedenpuhdistuksen lisäksi heillä on ymmärrys siitä, miten jäteveden sisältö saadaan puhdistusprosessien yhteydessä tuottamaan lisäarvoa: Jätevettä käsitellään resurssina ja raaka-aineena. Läheinen yhteistyö vedenpuhdistuksen toteuttajan kanssa mahdollistaa opiskelijoille näkymän modernin teknologian hyödyntämismahdollisuuksiin.

– Tulevaisuus näyttää, mitä kaikkea Blue Economy Mikkeli -osaamiskeskuksen ympäristössä voidaan tehdä. Sinne on suunnitteilla testilinja ja jo nyt toki opiskelijat saavat sieltä jätevettä analysoimista varten, kertoo LUT-yliopiston erotustekniikan keskuksen johtaja Katja Lahikainen.

Vesiohjelma on ollut jo pari vuotta tarjolla etäopiskeltavana, mutta ensi syksystä alkaen ohjelman kotipaikaksi tulee Mikkeli ja ohjelma tullaan jatkossa toteuttamaan ”blended learning” -ohjelmana, jolloin noin puolet kursseista tulee sisältämään lähiopetusta Mikkelissä. Ritva Tuunilan mukaan opiskelijat ovat kaivanneet käytännön laboratorio-opetusta, joten jatkossa useampi kurssi tulee sisältämään käytännön laboratoriokokeita, johon erotustekniikan osaston Mikkelin yksikön modernit laboratoriofasiliteetit antavat erinomaisen mahdollisuuden. Sekä kaupungin että yliopiston strategiat ovat kohdanneet, molemmissa kun korostetaan vettä ja sen hyödyntämistä teknologian, tutkimuksen ja liiketoiminnan kannalta.

– Business Finlandin yksi nouseva teema on vesiosaamisen vienti maailmalle. Tarve on todella suuri. Suomessa vesiosaaminen on jo korkealla tasolla. On myös ollut hienoa, että yritysten suunnalta on noussut kovaa kiinnostusta tätä ohjelmaa kohtaan, Katja Lahikainen sanoo. Aloituspaikkoja maisteriohjelmassa on 25. Yliopiston tavoitteena on saada hakijoita niin paljon, että joukosta voidaan valita alalle parhaiten soveltuvat opiskelijat. Alku lähtenyt hyvin liikkeelle.

– Olemme tähän asti positiivisesti yllättyneitä, kiinnostusta on ollut todella paljon, Ritva Tuunila paljastaa.

Yritysten puolelta kiinnostus on koskenut harjoittelupaikkojen tarjoamista, sekä Mikkelissä että muualla. Maisteriohjelmaan kuuluukin oleellisesti työharjoittelu ja työelämälähtöisyys. Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat yrityksiin ja niiden tarpeisiin jo opintojen aikana esimerkiksi harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta.

Koulutusohjelma on englanninkielinen ja opintoihin voivat hakea opiskelijat, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto. Laajuudeltaan ohjelma on 120 opintopistettä.

Maisteriohjelman hakuaika on käynnissä 18.1.2023 asti. Lisätietoja maisteriohjelmasta ja hakemisesta LUT-yliopiston nettisivuilla.

Strategian mukainen satsaus Mikkelille

Maisteriohjelman käynnistäminen on vaatinut strategisten valintojen ja tahtotilan lisäksi myös rahoituksen, jossa mukana ovat Suur-Savon energiasäätiö, Suur-Savon Osuuspankki, Osuuskauppa Suur-Savo, Mipro Oy, Operon Group Oy, LähiTapiola Savo-Karjala sekä Mikkelin yliopistokeskus ja Mikkelin kaupunki.

Kaupunki sijoittaa Blue Economy Mikkelin klusterin korkealle elinvoimakentällään. EcoSairilan kehittämisalusta, uusi jätevedenpuhdistamo ja sen tarjoamat tilat maisteriohjelmalle ja yrityksille nostavat Mikkelin profiilia puhtaan veden ja vesialan osaamisen päämajakaupunkina.

– Monessa mielessä tärkeän maisteriohjelman saaminen Mikkeliin on laajan yhteistyön ja ponnistelun tulos. Uusi jätevedenpuhdistamomme ei ole pelkästään perustehtäväänsä varten. Tutkimus ja koulutus luovat hyvän pohjan tavoitteille, jotka tukevat myös valtakunnallista huoltovarmuutta. Vesi on elintärkeä asia, mutta Blue Economy Mikkelin ajattelu ei koske ainoastaan puhdasta vettä, vaan jätevedestä saatavia mahdollisuuksia. Vesialan huippuosaaminen voi olla Suomelle kovan luokan vientituote – tässä Mikkeli haluaa olla ensimmäisten joukossa tutkimuksen, koulutuksen ja liiketoiminnan alustana ja kehittäjänä, summaa kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.