Mikkelin vesilaitoksella ei käräjäoikeuden mukaan ollut oikeutta purkaa urakkasopimusta

jäteved*enpuhdistamo

Etelä-Savon käräjäoikeus on 28.12.2022 antamassaan tuomiossa vahvistanut, ettei Mikkeli vesilaitoksella ole ollut oikeutta purkaa Metsä-Sairilan eikä Kenkäveronniemen urakkasopimuksia. Vesilaitos on tuomittu maksamaan urakoitsijayhtiölle korvauksia. Vesilaitoksen vastakanne on hylätty kokonaisuudessaan. Päätös oli yksimielinen.

Kaupungin vesilaitoksella on mahdollisuus ilmoittaa muutoksenhakuhalukkuudesta viikon sisällä päätöksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen vesilaitoksella on päätöspäivästä lukien 30 päivää aikaa antaa valituskirjelmä hovioikeuteen.