Kaupunginhallituksen päätöksiä 9.1.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 9.1.2023

§ Esityslista

§ 4 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 5 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätöksen täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisen tekemään päätökseen. Hyväksyttiin.

§ 6 Kaupunginvaltuuston kokouksen 14.11.2022 täytäntöönpanot

Todettuaan, että päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kaupunginvaltuuston toimivallan ulkopuolelle eivätkä ne ole lainvastaisia, kaupunginhallitus päätti niiden täytäntöönpanosta esityslistan päätösehdotuksen mukaisesti.

§ 7 Paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston hankinta

Merkittiin, että Topiantti Äikäs ja Sini Pennanen selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Läsnä oli myös Minna Frosti.

Kaupunginhallitus päätti valita sopimuskumppaniksi paikkatietoalustan ja karttaohjelmiston toimittajaksi Trimble Solutions Oy:n (0196634-​1) esityslistalla esitetyn menettelyn perusteella.

Sopimuskauden pituus on neljä (4) vuotta alkaen 1.1.2023 ja sopimusta voidaan jatkaa toistaiseksi voimassa olevaksi. Hankinnan kokonaisarvo on sitoumuksetta noin 1 990 000 euroa sopimuskaudella (laskennallisesti 4 vuotta). Maankäyttöjohtaja yhdessä ryhmän kanssa oikeutetaan käymään sopimusneuvottelu valitun toimittajan kanssa sekä allekirjoittamaan asiaan koskeva hankintasopimus.

§ 8 Suomenniemen koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Ristiinan yhtenäiskouluun

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Suomenniemen koulu lakkautetaan ja yhdistetään Ristiinan yhtenäiskouluun 1.8.2023 alkaen.

§ 9 Oikaisuvaatimus Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksestä § 499 Eduskuntavaalit 2023 – ennakko-, laitos- ja vaalipäivän äänestyspaikat

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä oikaisuvaatimuksen ja muuttaa laitosäänestyspaikaksi (kohta 24) Attendo Ylännehovi, vanhusten palvelutalo, Ylännetie 3.

Lisäksi kaupunginhallitus muuttaa Etelä-Savon hyvinvointialueen ilmoituksen perusteella äänestyspaikaksi (kohta 2) Mielen ja kuntoutuksen talon, Pirttiniemenkatu 1.

§ 10 Haukivuoren aluejohtokunta 2021-2025, jäsenten vaihto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiaisen siirtyminen Haukivuoren aluejohtokunnan varajäseneksi hyväksytään ja hänen tilalleen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään Jari Ahokas jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Jukka Ahtiainen olisi kutsumisjärjestyksessä 1. varajäsen.

§ 11 Haukivuoren aluejohtokunta 2021–2025, puheenjohtajan vaihto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Eveliina Naumaselle myönnetään hänen pyytämänsä ero Haukivuoren aluejohtokunnan puheenjohtajan toimesta ja uudeksi puheenjohtajaksi valitaan Jari Ahokas jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 12 Valtuustoaloite Mikkelin liikennevalojen toiminta-ajoista

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2023.

§ 13 Valtuustoaloite tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Satu Taavitsaisen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 14 Energiaomistusjärjestelyiden tilannekatsaus

Merkittiin, että hallintojohtaja Ari Liikanen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallituksen jäsen), Armi Salo-Oksa, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja Minna Pöntinen (Suur-Savon Sähkö Oy:n hallintoneuvoston jäsen) sekä Jani Sensio (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen vpj) ja Soile Kuitunen (Etelä-Savon Energia Oy:n hallituksen jäsen) ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Merkittiin, että Armi Salo-Oksan varajäsen Jouko Kervinen ja Soile Kuitusen varajäsen Jenni Tissari saapuivat kokoukseen ennen asiakohdan käsittelyn alkua.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja ja talousjohtaja esittelivät asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.