Esedu ja Stara Consulting Group tekevät yhteistyötä puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan oppisopimuskoulutuksessa

Suihkepullo, josta lentää nestettä.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu ja Stara Consulting Group toteuttavat yhteistyössä oppisopimuskoulutusta puhtaus- ja kiinteistöpalvelualalla.

Kyseessä on uudenlainen yhteistyö, joka tähtää parempaan työelämän sekä opiskelijoiden palveluun. Yhteistyö on synnyttänyt toimitilahuoltaja (AT):n nimikkeeseen tähtäävän tutkintokoulutuksen, joka on yhdistelmä verkko-opintoja ja oppisopimustyöpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Stara Consulting Group valikoitui Esedun kumppaniksi kilpailutuksen kautta. Esedu on koulutuksenjärjestäjä ja sen vastuulla on muun muassa opiskelijoiden henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatiminen sekä näyttöjen järjestäminen.

– Koulutus on haussa verkkosivuillamme ja kaikki verkko-opinnoista kiinnostuneet henkilöt, joilla on tiedossa oppisopimustyöpaikka alalle, voivat hakeutua mukaan opintoihin” kertoo Esedun koulutuspäällikkö Heli Tirri.

Yhteistyö käynnistettiin syksyllä 2022 ensimmäisen oppisopimusryhmän kautta. Opiskelijoita ryhmässä oli ympäri Suomen. Yhteensä yli 40 opiskelijaa aloitti vuoden kestoiset toimitilahuoltajan opinnot viime vuoden syyskuussa.

– Osaamisen kohottaminen on tapahtunut Stara Consultingin toimesta ja heidän verkkoalustallaan. Aloittaneet opiskelijat ovat olleet sitoutuneita koulutukseen ja kaikki tuntuu menneen hyvin. Toivottavasti tätä kautta saamme yhteistuumin puhtausalalle osaavia, ammattiylpeitä ja sitoutuneita työntekijöitä , Tirri kommentoi.

Oppisopimusopinnot koostuvat sekä teoriaopinnoista että oppimisesta työpaikalla. Teoriaopinnot toteutetaan verkko-opintoina, joten niihin osallistuminen onnistuu joustavasti. Työelämässä oppiminen tapahtuu omassa työpaikassa kaikissa niissä tutkinnon osissa, joiden sisältöjä voi työpaikalla opiskella.

Seuraava oppisopimusryhmä on alkamassa todennäköisesti jo helmikuussa. Koulutus on nyt avoinna Esedun verkkosivuilla.