Ensimmäiset oppilaat aloittavat Saimaanportin yhtenäiskoulussa maaliskuussa 2024

Havainnekuva koulun sisätiloista.

Saimaanportin yhtenäiskoulun rakentaminen on käynnissä Urpolassa. Uusi koulu valmistuu vuoden sisällä. Ensin kouluun muuttavat yläkoululaiset. Mikkelin kaupungin opetusjohtaja Seija Manninen kertoo lisää suunnitelmista.

Milloin ensimmäiset koululaiset aloittavat Saimaanportin yhtenäiskoulussa?


Tämän hetken suunnitelma on, että Urheilupuiston koulun eli Saimaanportin yhtenäiskoulun tulevat yläkoululaiset siirtyisivät viikon 10 alussa vuonna 2024. Eli heti hiihtoloman jälkeen, joka on meillä Mikkelissä viikolla 9. Alakoululaiset aloittavat Saimaanportin yhtenäiskoulussa elokuussa 2024 uuden lukuvuoden alkaessa.

Onko yläkoululaisten muuttoajankohdasta tehty virallinen päätös?

Ei ole. Varsinaisesti aloitusajankohta voidaan päättää Saimaanportin yhtenäiskouluun yhdistyvien koulujen lakkautuspäätöksen yhteydessä.

Milloin yhdistyvien koulujen eli Urheilupuiston, Urpolan, Moision ja Olkkolan lakkautuspäätökset tehdään?

Kevään 2023 aikana. Lakkautuspäätökset ovat valtuustotason päätöksiä. Kuntalain mukaisesti jokaisella lakkaavalla koululla on ennen päätöksentekoa kuulemistilaisuus.

Miksi yläkoululaiset pääsevät ensimmäiseksi aloittamaan Saimaanportin yhtenäiskoulussa?

Tähän on muutama oleellinen käytännön syy. Saimaanportin yläkoululaiset tulevat Urheilupuiston koulusta, joka on nyt jo vuosia toiminut kokonaan parakeissa. Kaupunki saa säästöjä, mitä nopeammin pystymme luopumaan näistä parakkitiloista. Oppilaat pääsevät lukuvuoden noin kolmeksi viimeiseksi kuukaudeksi parempiin olosuhteisiin ja ympäristöön, joka tukee enemmän opetussuunnitelman toteuttamista. Sama luonnollisesti koskee Urheilupuiston koulun henkilöstöä.

Saimaanportin yhtenäiskoulun tulevien alakoululaisten kohdalla asiat ovat hieman eri tavalla kuin yläkoululaisten. Tarkoituksena on, että alakoululaisten ryhmiä tullaan yhdistämään, joten yhdistelyä ei ole järkevää tehdä kevään 2024 viimeisten kuukausien aikana. Olisi todella haastavaa muuttaa uuteen kouluun sekä samalla yhdistää ja sekoittaa ryhmiä ennen kesää. Myös arvioinnin kannalta on hankalaa, jos opettajat vaihtuvat viimeisinä kuukausina.

Yläkoululaiset sen sijaan siirtyvät kokonaisuutena ilman ryhmien yhdistelyjä, koska he tulevat kaikki samasta vanhasta koulusta. On siis paljon loogisempaa ja oppilaiden edun mukaista, että alakoululaiset saapuvat Saimaanporttiin elokuussa 2024 eivätkä kesken lukuvuoden.

Mikä on oppilasjakauma Saimaanportin yhtenäiskoulussa? Eli paljonko on ylä- ja alakoululaisia?

Oppilaita Saimaanportissa tulee olemaan noin 850. Tuoreimman ennusteen mukaan vuonna 2024 koulussa olisi noin 413 alakoululaista ja 417 yläkoululaista. Lisäksi ainakin 20 oppilasta olisi valmistavan opetuksen luokassa. Eli he ovat maahanmuuttajia, joiden sen hetkistä ikäjakaumaa emme vielä tiedä.

Kuva: Havainnekuva koulun sisätiloista (Lukkaroinen Arkkitehdit Oy)