Osuuskauppa Suur-Savo ilmoitti vetäytyvänsä Veturitallien Prisma -hankkeesta – aluetta kehitetään nyt erikoiskaupan tarpeisiin

Talvinen kuva satamasta

Osuuskauppa Suur-Savo on 20.1.2023 ilmoittanut, että se vetäytyy Veturitallien Prisma -hankkeesta. Osuuskauppa on ilmoittanut syyksi tontin rakentamiseen soveltuvan alueen pieneneminen, joka ei mahdollista nykyisten suunnitelmien kokonaistaloudellista toteuttamista alueella.

Vaikka Osuuskauppa Suur-Savon vetäytyminen nähdään harmillisena, tähän mennessä tehdyt selvitykset kuitenkin osoittavat, että alueen kehittämistä kannattaa jatkaa. Kaupunki näkee alueen edelleen potentiaalisena sijoituspaikkana esimerkiksi erikoiskaupan yksiköille.

– Osuuskaupan vetäytymisestä huolimatta alueen asemakaavoitusta jatketaan. Kaavoitustyössä jo syntynyt tausta-aineisto on hyödynnettävissä ja alueen asemakaavoitus jatkuu nopealla aikataululla kaupallisena alueena. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi alueen liikenneratkaisuissa huomioidaan myös jatkossa vähittäiskaupan tarpeet.  Veturitallien alue mahdollistaa kaupan keskittymistä ruutukaava-alueen välittömään läheisyyteen vahvistaen näin keskikaupungin elinvoimaisuutta ja osaltaan vauhdittaen koko Satamalahden kehitystä, toteaa kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

Veturitallien alue ja sen lähistöllä sijaitsevat Satamalahden ja Kenkäveronniemen alueet muodostavat kaupungille strategisesti merkittävän ja kaupallisesti kiinnostavan alueen, jonka kehittämistä jatketaan. Muuttunut tilanne avaa liiketoimintamahdollisuuksia muille toimijoille Veturitallien alueella. Kaupunki näkee alueen edelleen potentiaalisena sijoituspaikkana esimerkiksi erikoiskaupan yksiköille.

– Kaupunki pyrkii jatkossakin rakentavaan yhteistyöhön niin Osuuskaupan kuin muidenkin liike-elämän ja kaupan toimijoiden kanssa. Kaupunki on käytännössä Veturitallien alueen ainoa maanomistaja ja siksi avaimet alueen kehittämiseen ovat edelleen kaupungilla. Uskon vahvasti, että yhdessä elinkeinoelämän edustajien kanssa voimme mahdollistaa alueelle kokonaistaloudellisesti kannattavaa kaupallista toimintaa, kommentoi kaupunginjohtaja Janne Kinnunen.

Kuva: Jonne Vaahtera