Kaupunginvaltuuston päätökset 23.1.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 23.1.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 3 Eroilmoitus kokoomuksen valtuustoryhmästä, Juha Ropponen

Merkittiin tiedoksi.

§ 4 Eroilmoitus liike nytin valtuustoryhmästä, Anna Reponen

Merkittiin tiedoksi.

§ 5 Eroilmoitus liike nytin valtuustoryhmästä, Nea Tarvainen

Merkittiin tiedoksi.

§ 6 Eroilmoitus liike nyt valtuustoryhmästä, Arto Sipilä

Merkittiin tiedoksi.

§ 7 Ilmoitus uuden valtuustoryhmän perustamisesta, Mikkelin sitoutumattomat

Merkittiin tiedoksi.

§ 8 Haukivuoren aluejohtokunta 2021–2025, jäsenten vaihto

Hyväksyttiin.

§ 9 Haukivuoren aluejohtokunta 2021–2025, puheenjohtajan vaihto

Hyväksyttiin.

§ 10 Mikkelin kaupungin kotoutumisohjelma 2023–2026

Hyväksyttiin.

§ 11 Antolainaus–väliaikaisen rahoituksen myöntäminen leader-hankkeisiin

Hyväksyttiin.

§ 12 Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys

Hyväksyttiin.

Keskustelun aikana Petri Pekonen (kesk.) esitti Kirsi Olkkosen (kesk.), Arto Seppälän (sd.) ja Pekka Pöyryn (kesk.) kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: ”Ristiinan päiväkodin lisämäärärahaesitys on hyvä. Investointi on saatava eteenpäin, jotta terveelliset ja turvalliset tilat saadaan rakentumaan päiväkodin tarpeisiin. On ilmennyt, että nyt suunnitteilla oleva päiväkoti poikkeaa aiemmista suunnitelmista kooltaan ja lapsimäärältään. Tilat eivät tule yhteen rakennukseen. Siksi Mikkelin kaupunginvaltuusto velvoittaa, että jo tässä päiväkodin rakennesuunnitteluvaiheessa huomioidaan mahdollinen lisärakentamisen tarve. Kaupunginvaltuusto evästää kaupunginhallitusta seuraamaan tilojen riittävyyttä, toimivuutta, lapsiluvun kehitystä sekä tarvittaessa osoittamaan valmiuden tilojen lisärakentamiseen uuden päiväkodin yhteyteen.”

Toimenpidealoite hyväksyttiin.

§ 13 Saimaanportin yhtenäiskoulun kalustaminen

Keskustelun aikana Jenni Oksanen (kok.) esitti Jouko Kervisen (kok.) ja Jukka Härkösen (kok.) kannattamana, että kalustohankinnat omaan taseeseen toteutetaan valtuuston investointiosassa hyväksymän määrärahan 1,0 miljoonaa euroa, puitteissa. Sen ylittävä tarpeellinen kalusto hankitaan leasing-menettelyllä tai jollain muulla vastaavalla järjestelmällä ja määrärahat etsitään kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisista muista toimintakuluista.

Äänestettiin. Pohjaesitys voitti Oksasen esityksen äänin 28–23.

Äänet jakautuivat seuraavasti. Pohjaesitystä äänestivät seuraavat valtuutetut: Antti Pakarinen, Anu Kokkonen, Arto Seppälä, Enrique Tessieri, Hannu Tullinen, Heikki Nykänen, Heli Kauppinen, Jaakko Väänänen, Jaana Vartiainen, Jarmo Lautamäki, Jarno Strengell, Jatta Juhola, Kati Häkkinen, Katriina Janhunen, Kirsi Olkkonen, Laura Hämäläinen, Marita Hokkanen, Markku Kakriainen, Minna Pöntinen, Pekka Pöyry, Petri Pekonen, Petri Tikkanen, Pirjo Siiskonen, Risto Rouhiainen, Soile Kuitunen, Veli Liikanen, Paavo Barck, Satu Taavitsainen.

Oksasen esitystä äänestivät seuraavat valtuutetut: Anna Reponen, Eero Aho, Jaana Strandman, Jarmo Tuunanen, Jenni Oksanen, Jouko Kervinen, Juha Ropponen, Juha Vuori, Jukka Härkönen, Jukka Pöyry, Jussi Marttinen, Liisa Ahonen, Olli Miettinen, Oskari Valtola, Pertti Karhunen, Pirkko Valtola, Raimo Heinänen, Sami Järvinen, Sami Nalli, Suvi Kähkönen-Valtola, Tanja Hartonen, Tomi Sikanen, Jani Sensio.

Armi Salo-Oksa oli pykälän käsittelyn aikana esteellinen.

Hyväksyttiin. Saimaanportin yhtenäiskoulun ensikertaisen kalustuksen kokonaismäärärahaksi päätettiin 1,0 miljoonan euron sijasta 1,7 miljoonaa euroa. Summasta 0,55 miljoonaa euroa kohdistuu vuodelle 2023 ja 1,15 miljoonaa euroa vuodelle 2024.

§ 14 Suomenniemen koulun lakkaaminen ja yhdistäminen Ristiinan yhtenäiskouluun

Raimo Heinänen (ps.) esitti, ettei Suomenniemen koulua lakkauteta. Kukaan ei kannattanut esitystä, joten se raukesi.

Hyväksyttiin. Suomenniemen koulu lakkautetaan ja yhdistetään Ristiinan yhtenäiskouluun.

Lisäksi Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Pekka Pöyryn (kesk.) kannattamana seuraavan toimenpidealoitteen: “Koulukiinteistön tilojen käyttö liikunta-, harrastus- ja kokoontumistilana selvitetään pitäjän asukkaille. Koulukyyteihin liittyvien yksilöllisten päätösten teossa otetaan maantieteen lisäksi huomioon perheen kokonaistilanne. Kaupunki pyrkii aktiivisesti yhteistyöhön myös naapurikuntien kanssa niissä tilanteissa, joissa koulukyytien sekä arjen sujuvuuden kannalta järkevintä olisi suuntautua kouluun ko. naapurikunnan puolelle. Kaupunki pyrkii aktiivisesti löytämään ratkaisun Metsätähden tiloissa toimivan yhteisöllisen senioriasumisen yksikön ruokapalvelujen turvaamiseksi. Tämä tehdään yhteistyössä Suomenniemen tukiasuntoyhdistys ry:n sekä asuntojen vuokraamisesta vastaavan Mikalo Oy:n kanssa.”

Toimenpidealoitetta ei hyväksytty äänestyksen jälkeen.

§ 15 Valtuustoaloite tehokkaan ja vaikuttavan energiansäästöohjelman aloittamiseksi Mikkelin kaupungin ja sen konsernin toiminnassa

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet


Suvi Kähkönen-Valtola (kok.): Omien mobiililaitteiden käyttö Mikkelin kouluissa
Jouko Kervinen (kok.): Mikkelin liputuskäytännöt
Jenni Oksanen (kok.): Nuorisovaltuuston sertifikaatti
Anna Reponen (sit.): Kaupungin konserniohjeen päivittäminen
Sami Järvinen (ps.): Lentokenttä ja uusi liiketoiminta
Laura Hämäläinen (kesk.): Laajan Mikkelin vahvuudet esiin
Arto Seppälä (sd.): Uudisrakennus ikääntyvälle väestölle