Vesiteknologian diplomi-insinööriohjelma Mikkelissä kiinnosti yhteishaussa 112 hakijaa

vettä

LUT-yliopiston Mikkelissä syksyllä 2023 alkavaan vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutukseen tuli 112 hakemusta 18.1.2023 päättyneessä yhteishaussa. Ohjelma on englanninkielinen, mikä on mahdollistanut koulutusohjelmaan hakemisen myös ulkomailta.  

Hakijamäärään ollaan tyytyväisiä niin Mikkelin kaupungissa kuin LUT-yliopistossakin, sillä kyseessä on yliopiston ensimmäinen maisteriohjelma Mikkelissä. Ohjelma toteutetaan blended learning -periaatteella, mikä tarkoittaa sitä, että opetuksessa sovelletaan lähi- ja etäopetusta.

Mikkelin kaupungin näkökulmasta uusi maisteriohjelma on strategisesti erityisen tärkeä, sillä koulutus tukee vesiteknologian ympärille rakentuvaa Blue Economy Mikkeli -kokonaisuutta. LUT on aktiivisesti mukana osaamiskeskus Blue Economy Mikkelin eteenpäin viemisessä erityisosaamisenaan jätevedenpuhdistusteknologiat, prosessisuunnittelu ja lietteen käsittely.

Aloituspaikkoja uudessa vesiteknologian maisteriohjelmassa on noin 20. Vaikka yhteishaku on päättynyt, on ohjelmaan vielä mahdollisuus hakea jatkuvassa rolling -haussa, joka on avoinna 15.5.2023 asti.

Mikkelissä alkavaan vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutukseen voivat hakea opiskelijat, joilla on jo alempi korkeakoulututkinto. Laajuudeltaan ohjelma on 120 opintopistettä. Opinnot toteutetaan läheisessä yhteistyössä paikallisen yrityselämän kanssa. Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat yrityksiin ja niiden tarpeisiin jo opintojen aikana esimerkiksi harjoittelujen ja opinnäytetöiden kautta. Opinnoissa hyödynnetään myös Mikkelin uuteen jätevedenpuhdistamoon rakennettua testausympäristöä.