Mikkeli jatkaa ESE:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelua – lisätuloutukset jäämässä liian pieniksi

Kaupungin ja ESE:n logot

Välttääkseen kriisikuntamenettelyn Mikkelin kaupungin tulee kattaa kumulatiiviset alijäämänsä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kaupunginvaltuusto on linjannut, että alijäämät katetaan ensisijaisesti Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutuksilla, jotka Etelä-Savon Energia Oy aikoi osittain toteuttaa omistamiensa Koskienergia Oy:n osakkeiden myynnillä. Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on päättänyt keskeyttää Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin, koska saatavissa olevat tuloutukset eivät tulisi riittämään Mikkelin kaupungin alijäämien kattamiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että valtuuston linjapäätöksen mukaisesti kaupunki jatkaa toissijaisen vaihtoehdon eli Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen valmistelua.


Mikkelin kaupunginvaltuusto linjasi 17.10.2022, että kaupungille kertyneet kumulatiiviset alijäämät katetaan ensisijaisesti Etelä-Savon Energia Oy:n lisätuloutuksilla. Siltä varalta, että lisätuloutukset osoittautuisivat liian pieniksi, katsoi valtuusto toissijaiseksi vaihtoehdoksi Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen. Kaupunginhallitus valtuutettiin valmistelemaan kauppaa.

Etelä-Savon Energia Oy:n hallitus on 24.1.2023 kokouksessaan päättänyt keskeyttää Koskienergia Oy:n myyntiprosessin kuultuaan myös omistajan näkemykset ennen päätöksentekoa. Myös kaupunginjohtaja osallistui kyseiseen hallituksen kokoukseen konsernivastuuhenkilön roolissa. Keskeyttämispäätös tehtiin, koska valmisteluprosessin aikana on ilmennyt, että Etelä-Savon Energia Oy:n tuloutuksilla ei kuitenkaan millään tavoin pystyttäisi kattamaan kaupungin edelleen kasvavaa alijäämää. Lisäksi hallitus totesi, että Koskienergia on merkittävä osa yhtiön sähköntuotantoa. Koskienergian vesivoimaloilla on merkittävää säätökykyä, jolla on kasvava merkitys tulevaisuuden sähkömarkkinassa. On myös todettava, että kaupunkikonsernilla ei voi olla kahta myyntiprosessia samanaikaisesti meneillään.

Koskienergia Oy:n osakkeiden myyntiprosessin päättyminen tarkoittaa, että Etelä-Savon Energia Oy ei tule toteuttamaan emokaupungille riittävän suuria lisätuloutuksia vuonna 2023. Kaupunginhallitus jatkaa Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin valmistelua kilpailutetun energia-alan asiantuntijatiimin avustamana. Myyntiprosessin kautta haetaan strategista omistajakumppania, joka tuo aitoa lisäarvoa yhtiöön. Tavoitteena on, että asiasta tuodaan ensimmäinen päätösesitys konserni- ja elinvoimajaoston 14.2.2023 kokoukseen. Jaostosta käsittely etenee kaupunginhallitukseen 13.3.2023 ja kaupunginvaltuustoon 20.3.2023. Lisäksi valtuutetuille järjestetään maaliskuun alussa iltakoulu lisätietojen antamiseksi ja keskustelun mahdollistamiseksi.

***

Mikkelin kaupungin taseessa on vuoden 2021 tilinpäätöksessä 33,55 miljoonaa euroa kumulatiivista alijäämää. Myös vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan selvästi alijäämäinen, eli kumulatiivisten alijäämien määrä kasvaa edelleen. Alijäämät on saatava katettua vuoden 2023 loppuun mennessä, jotta Mikkeli ei päätyisi ns. kriisikunnaksi.
Haasteen kaupungin taloudelle muodostavat myös hyvin heikolta näyttävät taloussuunnitelmavuodet 2024–2026.

Alijäämien kattamiseen riittävän lisätuloutuksen lisäksi kaupungin taloudelle onkin ensiarvoisen tärkeää saada taloudellista sietokykyä puskureiden, käytännössä taseen kumulatiivisten ylijäämien muodossa, jotta uutta alijäämää ei alkaisi heti kertyä uudelleen. Kaupunki joutuu myös edelleen sopeuttamaan käyttötalouttaan siten, että tulojen ja menojen välinen epäsuhta saataisiin oikaistua.