Pikkulapsiperheitä innostetaan lukemaan uudella Lukemisen ensiloikat -lukupäiväkirjalla

Lapsi lukemassa kirjaa.

Lukemisen ensiloikat -lukupäiväkirja on valmis. Lukupäiväkirjan julkkarit järjestetään 14.2. kello 18 Mikkelin pääkirjastossa Lapsiperheiden pippalot -tapahtumassa, jossa päiväkirjoja jaetaan yleisölle. Tapahtumassa on runsaasti muutakin ilmaista ohjelmaa. Laaja lapsiperheverkosto kutsuu perheitä yhteiseen iloon teemalla Läheisyys on lahja.

Lukemisen ensiloikat -lukupäiväkirja on suunnattu perheille, joissa on alle esikouluikäisiä lapsia. Sen tavoitteena on kannustaa perheitä lukemaan ja loruttelemaan yhdessä jo odotusajasta alkaen. Päiväkirjaan perhe voi kerätä lukemiseen liittyviä muistoja varhaislapsuudesta. Päiväkirjan avulla sytytellään lukukipinää. Lukupäiväkirjassa on vinkkejä ja ideoita, miten yhteisiä lukuhetkiä voi rikastaa.

Päiväkirjan suunnittelussa ja toteutuksessa on tehty yhteistyötä Mikkelin seutukirjaston, neuvolapalveluiden ja avoimen kohtaamispaikka Kopan kanssa. Keskeisessä roolissa päiväkirjan syntyprosessissa oli yksitoista testiperhettä, jotka antoivat palautetta, miten päiväkirja parhaalla mahdollisella tavalla vastaisi perheiden tarpeita ja olisi tukena lukuinnon heräämisessä. Tavoitteena on jakaa päiväkirja neuvolassa kaikille odottaville äideillä kuluvan vuoden aikana. Lisäksi kirjasta jaetaan pääkirjastolla sekä lähi- ja seutukirjastoissa ja avoimessa kohtaamispaikka Kopassa. Päiväkirjan ihastuttavasta kuvituksesta vastaa mikkeliläinen graafikko, Kojootti Designin Johanna Kakriainen.

Lukeminen lisää hyvinvointia ja auttaa oppimisessa

Lasten ja nuorten lukeminen ja lukemisen väheneminen on ollut viime aikoina esillä mediassa. Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen pitkäaikaisarvioinnin mukaan ainoa harrastus, joka oli selvästi yhteydessä koululaisten osaamiseen, oli perheen lukemisharrastus. Lukemisharrastuksella tarkoitettiin arvioinnissa sitä, että lapsi lukee itse tai hänelle luetaan ääneen. (Lähde: Matematiikan ja äidinkielen taidot alkuopetuksen aikana – Perusopetuksen oppimistulosten pitkittäisarviointi 2018–2020, Karvi).

Kansallinen lukutaitostrategia 2030 nostaa missioksi lukevan elämäntavan, joka on tasa-arvon, sivistyksen ja hyvinvoinnin perusta. Omaehtoinen lukeminen voi vaihdella eri ikäkausina, mutta lukeva elämäntapa tulisi turvata jokaiselle. Lukutaitotyö on koko yhteiskunnan asia. Kirjastot tukevat lukutaitoa koko ihmisen elinkaaren ajan, ja neuvolat sekä varhaiskasvatus ovat keskeisiä lukutaitotoimijoita.   

Lapsen läheiset ovat avainasemassa lukuilon ja -innon löytymisessä. Yhteiset tuokiot, pienetkin ripaukset lukemisen parissa tukevat koko perheen hyvinvointia ja vuorovaikutusta. Lukemisen ensiloikat -lukupäiväkirja on toteutettu Mikkelin seutukirjaston Ensiaskeleet lukemisen polulla -hankkeessa, jonka tavoitteena on lisätä perheiden tietämystä varhais- ja perhelukemisesta.

Kuva: Pihla Liukkonen