Elinvoimafoorumi toi viranhaltijat, päättäjät ja yrittäjäjärjestöt yhteen

Janne Kinnunen puhumassa

Mikkelin kaupunki järjesti torstaina 2.2.2023 Elinvoimafoorumin, jossa kutsuttuina olivat kaupungin johtavien viranhaltijoiden lisäksi kaupunginhallitus, lautakuntien puheenjohtajat, Mikkelin kehitysyhtiö Miksei, Mikkelin yrittäjien hallitus sekä Etelä-Savon kauppakamarin ja Etelä-Savon yrittäjien edustajia.

Foorumissa sovittiin konkreettisesta yhteistyön askeleesta, elinvoimalupauksesta, jota toimijat alkavat tahollaan työstämään. Elinvoimalupauksen kautta pyritään löytämään yhteinen tahtotila Mikkelin kehittämiseen.

”Mielestäni lupaus on hyvä ajatus ja muuttaa konkretiaksi tänään paljon keskustelua herättäneen yhteisen vision ja tahtotilan, eli meille kaikille paremman Mikkelin. Asioista yhteisellä suulla puhuminen on tärkeää, jotta saamme pallon pyörähtämään oikeaan suuntaan,” kaupunginjohtaja Janne Kinnunen kertoo.

Elinvoimafoorumin eri puheenvuoroissa tuotiin esiin, että vaikka Mikkelillä on takanaan vaikeita talousvuosia, niin alueella on moni asia myös hyvin valtakunnallisesti vertaillen. Kipupisteiden lisäksi on tunnistettava myös onnistumisia, kuten esimerkiksi valtatie 5:n perusparannus.

Yhteisiksi haasteiksi tunnistettiin muun muassa osaajapula. Alueen TKI-toiminnan ja vetovoiman lisääjänä tunnistettiin tärkeäksi mm. nykyisten YAMK-ohjelmien muuttaminen Suomessa maisterin tutkintoon johtaviksi ohjelmiksi. Näin on jo muualla Euroopassa.

”Jos ammattikorkeakoulujen ylempi tutkinto nimettäisiin muiden maiden tapaan maisteri-tutkinnoksi, meillä olisi jo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa Mikkelissä 11 maisteriohjelmaa,” rehtori Heikki Saastamoinen kertoo.

Elinkeinoelämän toive Mikkelille on pitää yllä vetovoimaa ja kehittää saavutettavuutta. Mahdollisuuksia on myös esimerkiksi vihreän siirtymän hyödyntämisessä.

”Meidän näkökulmastamme alueen energiaklusteri on vielä alihyödynnetty resurssi. Meillä olisi tässä huikeita mahdollisuuksia,” Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Markus Tykkyläinen arvioi.

Konkreettisia jatkoaskelia toivottiin niin elinkeinoelämän kuin päättäjienkin puolelta. Näihin vastataan elinvoimafoorumissa aloitettavaksi sovitulla elinvoimalupaustyöllä.