Kaupunginhallituksen päätöksiä 13.2.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 13.2.2023

§ Esityslista

§ 66 Ilmoitusasiat

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen selosti virastotalon asiointipisteen pääkirjastoon siirtymisen suunnittelutilannetta. Merkittiin tiedoksi. Kaupunki tiedottaa asiasta myöhemmin.  

§ 67 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 68 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 69 Vuoden 2022 kunniamerkkien luovuttaminen

Merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kunniamerkit luovutetaan 20.2.2023 pidettävän kaupunginvaltuuston kokouksen yhteydessä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 70 Suomenniemen aluejohtokunta 2021-2025, puheenjohtajan vaihto

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Lasse Kurviselle myönnetään hänen pyytämänsä ero Suomenniemen aluejohtokunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä sekä valitaan uudeksi puheenjohtajaksi Vesa Erkkilä, varapuheenjohtajaksi Susanna Rusakko, varsinaiseksi jäseneksi Rauno Kurtén ja varajäseneksi Raimo Ruotsalainen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että varajäsenten kutsumisjärjestys on seuraava:

  1. Marja Kauppi
  2. Raimo Ruotsalainen
  3. Markku Heikkilä

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 71 Saimaan rantaosayleiskaavan muutos / Kaislaranta ja Metsä-Tarkia

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Saimaan rantaosayleiskaavan muutoksen tiloilla Kaislaranta 491-426-5-9 ja Metsä-Tarkia 491-426-5-16, asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 72 Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. alueen rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutos / Mankali 491-421-5-65 (osa)

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Korpijärvi, Ylänne, osa Puulavettä ym. rantaosayleiskaava sekä Otavan osayleiskaavan muutoksen tilalla Mankali 491-421-5-65 (osa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta ja Etelä-Savon pelastuslaitokselta.

§ 73 Asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Ravirata

Kaupunginhallitus päätti poistaa 6.2.2023 § 49 tehdyn päätöksen menettelyvirheen (kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelän esteellisyys) johdosta ja käsittelee asian uudelleen.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä alustavasti Raviradan asemakaavan muutosluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää lausunnot sekä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Mikkelin vesilaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oyj, Metsähallitus, Mikkelin Puhelin Oyj, Telia Finland Oyj, Elisa Oyj, Rakennusvalvonta, Kaupunkiympäristö, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Suomen luonnonsuojeluliiton Suur-Savon yhdistys ry, Mikkelin latu ry, Fingrid oyj, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (alueidenkäyttö ja kaavoitus), Pohjois-Savon liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskus ELY (liikenne), Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon pelastuslaitos, Riihisaari – Savonlinnan museo, Mikkeli-seura, Mikkelin hiihtäjät ry.

§ 74 Eduskuntavaalit 2023 – Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2023 eduskuntavaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityslistan liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen on lähetyspäivän jälkeen tullut seuraavat täydennykset/lisäykset:

Vaalilautakunta 3. Nuijamies, varajäsen
Yli-insinööri Juhani Oksman (KOK)

Vaalilautakunta 6. Moisio, varajäsen
Ylirajavartija, evp Matti Ruskonmäki (KOK)

Vaalilautakunta 8. Emola, varajäsen
Erikoistuva sairaalamikrobiologi, MMM Terhi Tuhkalainen (KOK)

Vaalitoimikunta 3. Haukivuori, varajäsen
Yrittäjä Tarja Forsblom (KOK)

Vaalitoimikunta 5. Suomenniemi, varajäsen
Maatalousyrittäjä Altti Punkka (KESK)

kaupunginhallituksen esityslistan liitteeseen on lähetyspäivän jälkeen tullut seuraava muutos/poisto
Vaalilautakunta 14. Otava, varajäsen
Kanttori, koulunkäyntiavustaja Lea Laine (KD)

Täydennykset hyväksyttiin.

§ 75 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen terävöittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 76 Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston-, hallituksen ja virkamiesjohdon tutustuminen pitäjiin ja yrityksiimme

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Kati Häkkisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 77 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin konserniohjeen päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettujen Anna Reposen ja Juha Ropposen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.