Kysely energiansäästöjen vaikutuksista

Piirroskuvassa pistoke ja pistorasia.

Mikkelin kaupungin alkaneena talvena maksaman sähkön hinta on moninkertainen aiempiin vuosiin verrattuna ja kaupungin kustannusten vähentämiseksi kaupunginhallitus on päättänyt toteutettavaksi useita energiansäästötoimenpiteitä.

Säästökohteet on pyritty valitsemaan siten, että ne eivät juurikaan haittaisi arjen elämää, täysin näkymättömiksi säästökohteita ei kuitenkaan saa. Tällä kyselyllä kerätään havaintoja ja palautetta jo tehtyjen säästötoimenpiteiden vaikutuksista meidän kaikkien arkeen.

Linkki kyselyyn