Vastaa kyselyyn kiinteistön jätevesihuollosta

vettä

Kyselyn tarkoituksena on saada tietoa saostus- ja umpisäiliölietteiden tyhjennysten nykytilasta Mikkelissä. Kysely on tarkoitettu jätevesiverkoston ulkopuolisille vakituisille ja vapaa-ajan asunnoille. Kyselystä saadaan arvokasta tietoa nykyisestä toimintamallista lietteiden tyhjennysten osalta, mitä voidaan verrata edelliseen selvitykseen, joka on tehty vuonna 2017.

Kysely on anonyymi ja sen tekemiseen menee aikaa noin viisi minuuttia. Vastausaikaa on 3.3.2023 asti. Kyselyllä kerätään aineistoa opinnäytetyöhön, joka valmistuu keväällä 2023. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Mikkelin kaupungin konserniyhtiö Metsäsairila Oy.

LINKKI KYSELYYN