Virastotalon asiointipiste on siirtymässä pääkirjaston tiloihin – Ratkaisu on osa kaupungin säästöohjelmaa ja tilankäytön tiivistämistä

Asiointipisteen kyltti.

Mikkelin kaupunginvaltuusto päätti talousarviossa syksyllä 2022 kaupunkikonsernin tilankäytön tiivistämisestä. Päätökseen sisältyi virastotalon asiointipisteen siirtäminen pääkirjaston tiloihin, mikä mahdollistaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimintojen sijoittumisen kaupungin virastotalolle.

Ennen toteutumista muutokset vaativat kuitenkin remontteja koskevat määrärahamuutokset, jotka käsitellään maaliskuussa kaupunkikehityslautakunnassa, kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa. Muutosten kautta saatava käyttötalouden säästötavoite on yhteensä 200 000 euroa. Säästö jakautuu tasan vuosille 2023 ja -24.

Asiointipalvelupisteen muutos on yksi Palvelut ja tulevaisuus -säästöohjelman toimenpiteitä. Siirto mahdollistaa Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n elinvoimatyön tuomisen lähemmäksi kaupunkiorganisaatiota. Muutosten myötä MikseiMikkelin toimintojen on tarkoitus muuttaa kaupungin virastotalolle asiointipisteeltä vapautuviin tiloihin.

Suunnitelmassa Mikkelin kaupunki sijoittaa uuden asiointipisteensä pääkirjaston ensimmäiseen kerrokseen. Asiointipisteen tilantarve on noin 100 neliömetriä ja asiointipisteen muuton myötä ensimmäisessä kerroksessa sijaitseva lehtien lukusali pienenisi noin 40 prosenttia nykyisestä pinta-alasta. Kirjaston kokonaistilankäytön näkökulmasta muutos ei ole suuri, sillä kirjastotalon kokonaispinta-ala on 4590 neliömetriä. Muutoksen valmistelutyöryhmään on kuulunut sekä seutukirjaston että asiointipisteen edustajia.

Muutostöiden vuoksi kaupungin vuoden 2023 investointimenojen kokonaismäärä ei kasva, vaan määrärahoja esitetään siirrettäväksi hankkeelta toiselle. Koska hankekohtaiset määrärahavaraukset ovat valtuustotasolla sitovia, on päätös niiden muutoksista tehtävä kaupunginvaltuustossa.

Pääkirjastossa tehtävän muutostyön hinta-arvio on noin 125 000 euroa. Tämän muutostyön toteuttamiseen on tarkoitus käyttää investointiohjelmassa määritelty julkisten rakennusten remontteihin merkitty 100 000 euron määräraha. Lisäksi tarvittava 25 000 euroa esitetään siirrettäväksi tälle hankkeelle sotekiinteistöjen remontteihin varatusta puskurimäärärahasta. 

Virastotalon muutostöiden kustannuslaskenta kehitysyhtiön muuttoa varten on vielä kesken. Tätä varten ei investointiohjelmassa ole varattu erillistä määrärahaa. Määräraha tätä tarkoitusta varten esitetään siirrettäväksi kaupungintalon Vilhonkadun päädyn LVIS-sisätöihin varatusta määrärahasta.

Investointiohjelmissa olevien rahasummien muutokset käsitellään ensin lautakunnassa ennen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätöksentekoa.  Muutoksien tavoitteena on tilankäytön tiivistäminen kaupunkikonsernissa.