Mikkelissä maaliskuun lopussa järjestettävä maailmankonferenssi keskittyy epäoikeudenmukaisuuteen epävarmuuden maailmassa

Ihmisiä mielenosoituksessa.

Ilmastonmuutos, koronapandemia, sota ja talouden taantuma. Vähempikin voi ahdistaa, mutta viime vuosina suuret ja globaalit ilmiöt ovat nousseet nuorilla suuriksi huolenaiheiksi. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun nuorisoalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Juvenia tarttuu epäoikeudenmukaisuuteen ja epävarmuuteen kansainvälisellä yhteistyöllä isännöimällä kansainvälistä konferenssia.

Mikkelissä 28.–31.3. järjestettävässä Injustice in a World of Uncertainty -maailmankonferenssissa kuullaan puheenvuoroja muun muassa ilmastonmuutoksen tuomasta epävarmuudesta, sotatiloista sekä pakolaisuudesta, alkuperäisväestöjen ja etnisten vähemmistöjen asemasta, vammaisten ja sairaiden asemasta ei-vammaisille suunnitellussa yhteiskunnassa sekä tämän päivän globaaleista kriiseistä sukupolvikokemuksena. Tapahtuma on ensimmäisiä kansainvälisiä konferensseja, jossa nostetaan esille sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kysymyksiä viimeaikaisten kriisien maailmassa.

 – Juvenia on kansainvälisen tapahtuman pääjärjestäjä, mutta taustalla on maailmanlaajuinen tutkijaverkosto, joka käynnistyi joitakin vuosia sitten. Suuri ansio konferenssin järjestämisestä Mikkelissä kuuluu Juvenian erikoistutkija Susan Erikssonille, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun Juvenian yksikönjohtaja Jussi Ronkainen kertoo.

– Ajassamme on meneillään paljon erilaisia kriisejä. On akuutteja kriisejä ja huolenaiheita, kuten Venäjän käymä sota Ukrainassa, mutta myös ilmastonmuutos koskettaa nuoria. Koronapandemia taas vaikutti suuresti pakottamalla nuoria eristäytymään. Konferenssissa pyritään saamaan näkemystä ja vastauksia siihen, miten nähdään tulevaisuus ja miten usko tulevaisuuteen säilyy. Tutkimusten mukaan nuoret ovatkin enemmän huolissaan globaaleista kriiseistä kuin omasta henkilökohtaisesta tulevaisuudestaan, Ronkainen jatkaa.

Konferenssin sisältöön kuuluu noin seitsemänkymmentä tutkijapuheenvuoroa eri maista. Tapahtuma on hybridimuotoinen, joten siihen voi osallistua joko paikan päällä Mikkelissä Xamkin kampuksella tai verkossa. Konferenssin ohjelma on englanninkielinen.

– Ilmoittautuminen on avoin kaikille. Luvassa on mielenkiintoisia ja ajankohtaisia aiheita, sanoo Juvenian TKI-asiantuntija Emmi Nykänen.

Konferenssissa puhujat edustavat alansa huippututkimusta. Aiheet käsittelevät erityisesti muuttoliikettä ja eri kansallisuuksien asemaa tulomaassa sekä alkuperäisasukkaiden asemaa eri maanosissa. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset talouteen ja sosioekonomisiin tekijöihin tulevat saamaan konferenssissa paljon huomiota. Mukana on muun muassa Orban Wallace, kansainvälisesti palkittu Lontoossa asuva dokumentaristi, joka esittelee konferenssiohjelman alkupuolella elokuviensa teemoja. Yleisö pääsee näkemään katkelmia ylistystä saaneesta dokumenttielokuvasta Another News Story, joka käsittelee vuoden 2015 pakolaiskriisiä. Jokaisen työryhmän aluksi kuullaan keynote-puheenvuoro, joita pitävät alansa keskeiset tutkijat ja professorit muun muassa Suomesta, Australiasta ja Isosta-Britanniasta.– Tärkeää maailmankonferenssissa on se, että saamme jakaa tutkimukseen perustuvaa tietoa. Voimme tuoda tutkittua tietoa esille ja arvioida, miten globaalit kriisit vaikuttavat etenkin marginaalisissa asemissa oleviin nuoriin ja miten asioihin voisi vaikuttaa. Samalla kansainvälinen yhteistyö vie yhteiskuntia eteenpäin ja auttaa varautumaan kriiseihin, Jussi Ronkainen sanoo.

Nuorten vaikuttamismahdollisuudet nousevat puheenaiheeksi erityisesti vaalivuosina. Jussi Ronkainen ja Emmi Nykänen muistuttavat, että pidemmän ajan kansainvälisessä vertailussa suomalaisilla nuorilla on ollut hyvät tiedot yhteiskunnallisista asioista, mutta he ovat olleet verraten passiivisia esimerkiksi äänestäjinä. Senkin takia on tärkeä vahvistaa nuorten vaikuttamismahdollisuuksia jo varhaisessa vaiheessa.

– Etelä-Savossa on tehty hyvää työtä nuorten vaikuttamismahdollisuuksien edistämisessä, viimeksi nuorten maakuntavaltuuston kehittämisen myötä. Tätä on syytä edelleen vahvistaa, koska polarisaatio näkyy. Väliinputoajia ja syrjäytyneitä ei kyetä saamaan samalla tavalla kiinni. Heidän huolensa, ajatuksensa ja ideansa jäävät unholaan, jos minkäänlaisia foorumeita niiden esittämiselle ei ole.

– Kaikkien ääni ei aina kuulu, osa nuorisosta jää pimentoon tai passiiviseksi. Meidän kaikkien on hyvä muistaa, että tulevaisuus tehdään nuorten kautta. Kaikki on syytä ottaa mukaan.

Työpajoissa nostetaan esiin konferenssin teemoja

Konferenssia edeltävällä viikolla Xamkin yhteisöpedagogiopiskelijat tuottavat interventioita sekä tapahtumia konferenssin teemoista Mikkelissä osana projektiopintoja. Opiskelijoiden suunnittelemiin maksuttomiin tapahtumiin on mahdollista osallistua ennen varsinaista maailmankonferenssia Monikulttuurikeskus Mimosassa torstaina 23.3. kello 15–18 ja Mikkelin seutukirjastolla Mikkeli-salissa perjantaina 24.3. kello 12–16. Lisäksi opiskelijat järjestävät työpajapäivän Rantakylän yhtenäiskoululla koulun oppilasryhmälle sekä tuottavat yhteistyössä Sodan ja rauhan keskus Muistin kanssa videon pakolaisuudesta. Kaikki projektiopintoryhmät pitävät myös lyhyet puheenvuorot maailmankonferenssissa.

Lisäksi Juvenia haastaa kaikki Mikkelin yläkoulut sekä lukion osallistumaan tapahtuman yhteydessä järjestettävään kirjoituskilpailuun, joiden voittajat julkistetaan maailmankonferenssissa. Aiheena on Kriisien keskellä.

Lisätietoja maailmankonferenssista sekä ilmoittautumiset mukaan Xamkin nettisivuilla.