Ukrainan ensihoitajien koulutukseen apua myös Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta

Ensihoitolaite.

Ukrainassa jo yli vuoden jatkunut sota on vaikuttanut myös ammattitaitoisten auttajien tarpeeseen. Suomalainen Finnem-järjestö sai tammikuussa ukrainalaiselta ensihoitokeskukselta tiedon ensihoitajien kouluttamisessa käytettävän simulaatioambulanssin tarpeesta.

Päivystyksessä ja ensihoidossa työskentelevien hoitajien ja lääkäreiden voittoa tavoittelematon järjestö Finnem ry tarttui Ivano-Frankivsk-ensihoitokeskuksen pyyntöön rivakasti.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin ensihoidon lehtorit Jarno Hämäläinen ja Hannu Salonen kertovat, että Xamkin ensihoidon koulutus kytkeytyi lahjoitukseen alkuvaiheessa ambulanssisimulaattorin kautta.

– Meillä on kokemusta ambulanssisimulaattorista ja opetuksessa käytettävistä oikeista ambulansseista. Pian asia täsmentyi siihen, että Ukrainaan lahjoitetaan opetuskäyttöön ambulanssi, joka varustetaan ensihoitovälineistöllä sekä opetusta tukevilla laitteilla.

Ambulanssin lahjoitti Etelä-Karjalan hyvinvointialue ja sen varustelussa auttoivat monet eri tahot, niin ensihoitajia kouluttavat oppilaitokset kuin terveydenhuollon ja ensihoidon välineistöä ja koulutusta tarjoavat yritykset.

Xamk lahjoitti Ukrainaan I Simulate Realiti -laitteen, jolla pystytään opetuksessa mallintamaan niin markkinoilla olevia monitoridefibrilaattoreita kuin potilasseurantaan tarkoitettuja monitorejakin.

– I Simulate on osoittautunut opetuksessamme luotettavaksi ja käyttökelpoiseksi, joten se oli hyvä valinta Ukrainaan lähetettävään ambulanssiin, sanovat Hämäläinen ja Salonen.

– Ensihoidon koulutus haluaa olla mukana tukemassa Ukrainaa näinä vaikeina aikoina. Hienoa, että saimme osallistua tähän Finnemin organisoimaan lahjoitetukseen yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Simulaatioambulanssi toimitetaan sisäministeriön kyydillä Ukrainaan maaliskuun puolessa välissä.

Kuva: Xamk lahjoitti Ukrainaan lähtevään simulaatioambulanssiin I Simulate Realiti -laitteen, jolla mallinnetaan erilaisia markkinoilla olevia monitoridefibrilaattoreita ja potilasseurantaan tarkoitettuja monitoreja.