Vammais- ja vanhusneuvostojen vaalitentti kauppakeskus Stellassa torstaina 16.3. kello 12

Vaalitenttimainos.

Mikkelin kaupungin vammais- ja vanhusneuvostot järjestävät eduskuntavaalitentin kauppakeskus Stellan Tähtitorilla torstaina 16.3. kello 12 alkaen. Vaalitentissä halutaan kuulla edustajaehdokkaiden näkemyksiä vammaisten ja ikääntyneiden asioiden edistämisestä.

Tentissä erityisesti toivotaan kuulla näkemyksiä ikääntyneiden palveluiden turvaamisesta sekä kulkuyhteyksistä ja asumispalveluiden mukautumisesta muuttuviin elämäntilanteisiin. Ehdokkaat pääsevät esittämään näkemyksiään siitä, mihin konkreettisiin epäkohtiin vammaisten elämässä ehdokkailla on tavoite vaikuttaa ja miten tarvittavat muutokset viedään läpi. Neuvostot myös toivovat edustajaehdokkailta kannanottoja uuden vammaispalvelulain mukaisiin uudistuksiin.

Vaalitenttiin ovat lupautuneet kaikkien alueella edustajaehdokkaita asettaneiden puolueiden mikkeliläiset edustajat. Tilaisuudessa on suomalaisen viittomakielen tulkkaus.