Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 20.3.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 20.3.

Linkki: Kokouksen esityslista

§ 40 Uuden varavaltuutetun nimeäminen, Kansallinen Kokoomus

Merkittiin tiedoksi.

§ 41 Mikkelin kaupungin energiaomistusjärjestelyt

Keskustelun aikana Satu Taavitsainen (liik.) esitti Raine Lehkosen (sd.) ja Jukka Pöyryn (kd.) kannattamana, että Etelä-Savon Energia Oy säilyy itsenäisenä yhtiönä ja että yhtiö säilyy kokonaan Mikkelin kaupungin omistuksessa.

Olli Miettinen (kok.) esitti kannatusta saaneena, että koko kauppahinta on maksettava rahana.

Tomi Sikanen (ps.) esitti kannatusta saaneena, että ESE:n osakkeista myydään enintään 33,4 prosenttia.

Valtuusto äänesti ensin Miettisen ja Sikasen esitysten välillä. Sikasen esitys voitti 24–17.

Äänestyksen kaupunginhallituksen pohjaesityksen ja Sikasen esityksen välillä voitti pohjaesitys äänin 36–13. Sikasen esitystä äänestivät Sikasen lisäksi Enrique Tessieri (sd.), Jaana Strandman (ps.), Jukka Pöyry (kd.), Marita Hokkanen (kesk.), Paavo Barck (sd.), Pertti Karhunen (ps.), Raimo Heinänen (ps.), Raine Lehkonen (sd.), Sami Järvinen (ps.), Satu Taavitsainen (liik.), Tanja Hartonen (ps.), Jarno Strengell (sd.).  

Lopulta valtuusto äänesti pohjaesityksen ja Satu Taavitsaisen esityksen välillä. Taavitsaisen esitys sai kuusi ääntä: Taavitsainen (liik.), Lehkonen (sd.), Barck (sd.), Marttinen (vl.), Jukka Pöyry (kd.), Strengell (sd.). Tyhjää äänestivät Marita Hokkanen (kesk.) ja Tanja Hartonen (ps.).

Kaupunginhallituksen esitys tuli valtuuston päätökseksi. Mikkelin kaupungin kumulatiiviset alijäämät katetaan myymällä Etelä-Savon Energia Oy:sta 49 prosentin vähemmistöosuus vuoden 2023 loppuun mennessä.

§ 42 Talousarvion ja taloussuunnitelman päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 43 Ylitys- ja alitusoikeudet vuodelta 2022

Hyväksyttiin.

§ 44 Virastotalon asiointipisteen siirtyminen pääkirjastolle, esitys määrärahamuutoksista

Hyväksyttiin.

Kati Häkkinen (kesk.) esitti, että asia lähetetään uudelleen valmisteluun. Häkkisen esitys sai kannatusta, joten asiasta äänestettiin. Esitys hävisi äänin 45–5. Häkkisen esitystä äänestivät Häkkinen, Marita Hokkanen (kesk.), Satu Taavitsainen (liik.), Raine Lehkonen (sd.), Jaana Strandman (ps.). Pirjo Siiskonen (kesk.) äänesti tyhjää. Asian käsittelyä jatkettiin.

Satu Taavitsainen (liik.) esitti Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, ettei asiointipistettä siirretä pääkirjastoon eikä määrärahasiirtoa toteuteta. Esitys hävisi pohjaesitykselle äänin 48–3. Taavitsaisen esitystä äänestivät Taavitsainen, Lehkonen ja Marita Hokkanen (kesk.).

§ 45 Mikkelin kaupungin työllisyysohjelman tarkentaminen vuosille 2023–2024

Hyväksyttiin.

§ 46 Valtuustoaloite niittyjen lisäämiseksi Mikkelin kaupungin alueella

Merkittiin tiedoksi.

Veli Liikanen (vihr.) esitti Heli Kauppisen (vihr.) kannattamana, että vastaus lähetetään uudelleen valmisteluun. Esitys hävisi äänin 44–7, joten aloitetta ei lähetetty uudelleen valmisteluun.

Valtuustoaloite

Anna Reponen (sit.): Rakennusinvestointien hankintamallin kehittäminen.