Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.3.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 27.3.2023

Esityslista

§ 110 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 111 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 112 Mikkelin kaupungin edunvalvontakärjet 2023

Kaupunginhallitus päätti

1) hyväksyä seuraavat erityiset edunvalvontakärjet vuodelle 2023:
– Vuosien 2021-​2022 sote-​palkkaharmonisointikustannusten valtionosuusvaikutusten eliminointi
– Kansallisarkiston Mikkelissä toteutettavan massadigitoinnin laajentaminen täysimääräiseksi
– Sodan ja rauhan keskus Muistin perusrahoituksen turvaaminen
– Mikkelin keskussairaalan toiminnan kehittäminen ja aseman turvaaminen;

2) hyväksyä valmistellun esityksen edunvalvonnan vuosikelloksi;​

3) nimetä edunvalvonnan valmisteluryhmään kaupunginjohtajan,​ strategia-​ ja kehityspäällikön sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n asiakkuuspäällikön ja toimitusjohtajan;​ sekä

4),​ että puheenjohtajisto koordinoi edunvalvontatoimintaa ja tapauskohtaisesti vastuuttaa edunvalvontatoimijat ja että edunvalvonta otetaan puheenjohtajiston kokousten vakiopykäläksi.

§ 113 VisitSaimaa 2.5 -hankkeen kuntarahoitus

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta VisitSaimaa 2.5 -hankkeelle vuosille 2023-2024 yhteensä enisntään 20 000 € (v. 2023 / 15 000 € ja v. 2024 / 5 000 €). Myönnetty kuntarahoitus maksetaan kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet).

§ 114 Hyvän elämän ohjelman, hyvinvointikertomuksen ja hyvinvoinnin tilan seuranta 2022

Merkittiin, että hyvinvointikoordinaattori Arja Väänänen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022 tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi Hyvän elämän ohjelman hyvinvointikertomuksen seurantaraportin 2022.

§ 115 Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2022

Merkittiin, että talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Keskustelun aikana esittelijä tarkensi esitystä niin, että tilikaudelle 2022 muodostuneen 7 320 982,99 euron alijäämän luku korjataan muotoon 7 230 982,99 euroa.

Hyväksyttiin muilta osin esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 116 Henkilöstökertomus 2022

Merkittiin, että henkilöstöjohtaja Petri Mattila selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Kaupunginhallitus merkitsi vuoden 2022 henkilöstökertomuksen tiedoksi sekä saattaa sen tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

§ 117 Tietotilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi tietotilinpäätöksen 2022.

§ 118 Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätös 2022

Kaupunginhallitus merkitsi Mikkelin kaupungin ympäristötilinpäätöksen 2022 tiedoksi.

§ 119 Sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelma 2023

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä sisäisen tarkastuksen tarkastussuunnitelman vuodelle 2023.

§ 120 Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:n tertiäärilainojen korottomuus

Kaupunginhallitus päätti,​ että kaupunki ei peri korkoja Savilahden Vanhaintukiyhdistys ry:lle myönnetyistä tertiäärilainoista ajalta 1.1.2023-​31.12.2034.

§ 121 Mikkelin kaupungin infran konsulttipalveluiden puitejärjestely 2023-2025 (optio 2 v)

Kaupunginhallitus hyväksyy Mikkelin kaupungin infran konsulttipalvelun puitejärjestelyyn 2023-2025 puitetoimittajat osa-alueisiin seuraavasti:

Osa-alueen 1 puitejärjestelyyn valitaan enintään neljä (4) puitetoimittajaa. Osa-alueeseen 1 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Ramboll Finland Oy
2.            FCG Finnish Consulting Group Oy
3.            AFRY Finland Oy
4.            Sitowise Oy

Osa-alueen 2 puitejärjestelyyn valitaan enintään neljä (4) puitetoimittajaa. Osa-alueeseen 2 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Proxion Plan Oy
2.            Ramboll Finland Oy
3.            FCG Finnish Consulting Group Oy
4.            Sitowise Oy

Osa-alueen 3 puitejärjestelyyn valitaan enintään neljä (4) puitetoimittajaa. Osa-alueeseen 3 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            VSU maisema-arkkitehdit Oy
2.            Proxion Plan Oy
3.            FCG Finnish Consulting Group Oy
4.            WSP Finland Oy

Osa-alueen 4 puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) puitetoimittajaa. Osa- alueeseen 4 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            FCG Finnish Consulting Group Oy
2.            Ramboll Finland Oy
3.            Sitowise Oy

Osa-alueen 5 puitejärjestelyyn valitaan vain yksi toimija, yritys tai toiminimi sopimuskaudeksi. Osa-alueeseen 5 esitetään valittava seuraava yritys:
1.            Traficon Oy

Osa-alueen 6 puitejärjestelyyn valitaan kolme (3) puitetoimittajaa. Osa-alueeseen 6 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Sipti Environment Oy
2.            Ramboll Finland Oy
3.            FCG Finnish Consulting Group Oy

Osa-alueeen 7 Purettavan kiinteistön kartoitukset ja valvonta, puitejärjestelyyn valitaan neljä (4) puitetoimittajaa. Osa-alueeseen 7 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Afry Finland Oy
2.            Ramboll Finland Oy
3.            Sitowise Oy
4.            WSP Finland Oy

Osa-alueen 8 puitejärjestelyyn valitaan vähintään kaksi (2) toimittajaa. Tarjouksia saatiin kahdelta toimittajalta. Osa-alueeseen 8 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Maanmittauspalvelu Puttonen Oy
2.            Ramboll Finland Oy

Osa-alueen 9 puitejärjestelyyn valitaan enintään 4 toimittajaa. Osa-alueeseen 9 esitetään valittavaksi yritykset seuraavassa etusijajärjestyksessä:
1.            Ramboll Finland Oy
2.            Maanmittauspalvelu Puttonen Oy

Osa-alueen 10 puitejärjestelyn siltaisännöintiin valitaan vain yksi toimija, yritys tai toiminimi sopimuskaudeksi. Osa-alueeseen 10 esitetään valittavaksi seuraava yritys:
1.            Sitowise Oy

Osa-alueen 11 puitejärjestelyn työmaavalvontaan valitaan vain yksi toimija, yritys tai toiminimi sopimuskaudeksi. Osa- alueeseen 11 esitetään valittavaksi seuraava yritys:
1.            Welado Oy

Osa-alueen 13 puitejärjestelyn turvallisuuskoordinaattoriksi valitaan vain yksi toimija, yritys tai toiminimi sopimuskaudeksi. Osa- alueeseen 13 esitetään valittavaksi seuraava yritys:
1.            Welado Oy

Lisäksi kaupunginhallitus oikeuttaa kaupungininsinöörin allekirjoittamaan puitesopimukset osa-alueittain edellä hyväksyttyjen toimittajien kanssa sekä valtuuttaa päättämään optiovuosien käytöstä.

§ 122 Muutoksenhaku Sote-sopimuksen alaiselle henkilöstölle maksettavaa kertapalkkiota koskevasta Etelä-Savon hyvinvointialueen aluehallituksen päätöksestä § 108

Kaupunginhallitus päätti valtuuttaa kaupunginjohtaja Janne Kinnusen ja kaupunginlakimies Annaliisa Leinosen hoitamaan asian muutoksenhakuprosessin ja valmistelemaan ja allekirjoittamaan muutoksenhakua koskevat asiakirjat.

§ 123 Eduskuntavaalit 2023 – Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä erot vaalilautakunnista sekä valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin. 

Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimies Annaliisa Leinosen tarvittaessa nimeämään täydennyksenä henkilöitä vaalilautakunnan jäseniksi ja varajäseniksi, mikäli jo nimetyt lautakunnan jäsenet ovat sairauden tms. äkillisen syyn vuoksi estyneet.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 124 Valtuustoaloite: Laajan Mikkelin kaikki kehitystekijät ja vahvuudet esiin

Keskustelun aikana Pirjo Siiskonen esitti Pekka Pöyryn kannattamana, että vastaukseen lisätään teksti “Mikkelin kaupunki suhtautuu myönteisesti kotimaiseen ruoantuotantoon ja lähiruokaan ja voi olla kumppanina kehittämässä toimenpiteitä, joilla ruoantuotannon merkitystä ja arvostusta tuodaan esille.”

Täydennys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen Laura Hämäläisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.

§ 125 Valtuustoaloite: Elinvoiman; yritysten ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin panostaminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi konserni- ja elinvoimapalveluiden vastauksen valtuutettu Jaana Strandmanin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuunkäsitellyksi.