Mikkelin lääninhallituksen talo saa uuden vesikaton tulevana kesänä

Lääninhallituksen rakennus.

Senaatti-kiinteistöt toteuttaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Mikkelin lääninhallituksen talon vesikattoremontin kesällä 2023. Vesikaton korjaushanke käynnistyy huhtikuussa ja valmistuu lokakuun aikana. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 1,3 miljoonaa euroa ja urakoitsijana toimii Mansen Timpurit Oy.

Tehtävämme on huolehtia valtion kiinteistöomaisuudesta ja on tärkeää, että pääsemme aloittamaan lääninhallituksen talon vesikaton korjauksen jo keväällä. Vesikaton uusimisen lisäksi rakenteen toimivuutta parannetaan uusilla aluskate- ja tuuletusratkaisuilla sekä räystäiden rappauskorjauksilla. Vesikaton korjaussuunnittelua on tehty viime kesästä saakka yhteistyössä museoviraston ja rakennusvalvonnan kanssa. Tämän lisäksi kohteeseen tehdään normaaleja kiinteistön ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä ympäri vuoden, sanoo Senaatin rakennuttajapäällikkö Mikko Rautiainen.

Urakka toteutetaan sääsuojassa eri vaiheissa. Korjausta varten pystytettävät telinerakenteet edellyttävät katualueen käyttöä ja vaikuttavat jalankulkuun rakennuksen läheisyydessä urakan ajan.

Kohteeseen tehtävillä korjaustoimenpiteillä varmistetaan kiinteistön asianmukainen kunto, kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen ja rakennusperinnön suojelu. Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa on noin 600 suojeltua rakennusta.

Lääninhallituksen talon tulevaisuus edelleen avoinna

Senaatti selvittää parhaillaan valtion tilatarpeita Mikkelissä. Tarkoituksena on löytää parhaat mahdolliset toimintaa tukevat tilaratkaisut niin, ettei valtiolle jää ylläpidettäväksi tyhjää tilaa, vaan ne voitaisiin vapauttaa keskeisellä paikalla muuhun käyttöön.

Aikaisemmin koko kortteli oli virastokäytössä, mutta valtion tilantarpeet ovat vähentyneet, kun huonetoimistoista on siirrytty monitilaympäristöön ja etätyö on lisääntynyt. Lääninhallituksen talolle ei ole tulevaisuudessakaan tiedossa käyttöä valtion omassa toiminnassa ja rakennus on tyhjillään. Valtion kiinteistöstrategian mukaan tilat, joille ei ole valtion omaa käyttöä tulisi myydä. Tämä kuitenkin vaatisi museovirastolta myöntävän luovutuslausunnon, jota ei kohteesta ole saatu.

Kaupunki on hyvin tyytyväinen, että omistaja huolehtii arvokkaasta kiinteistömaisuudesta ja remontoi sitä kesän aikana merkittävästi. Samalla olemme toki huolissamme, että rakennukselle ei ole löytynyt uusiokäyttöä. Kaupungin ja torialueen elinvoimaisuuden näkökulmasta rakennusmassan käyttöönotto tulisi tapahtua mahdollisimman nopealla aikataulla. Tämän edistämiseksi on nyt löydetty hyvä työryhmätyöskentely, missä valtio on laaja-alaisesti ja sitoutuneesti mukana. Kaupunki on esimerkiksi kaavaprosessilla valmis tukemaan omistajan toimia rakennusmassan varsinaisessa käyttöönotossa, toteaa Mikkelin kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

Kuva: Harri Heinonen