Kaupunginhallituksen päätöksiä 3.4.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Kaupunginhallitus, kokous 3.4.2023

§ Esityslista

§ 129 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 130 Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos tilalla Muikkula 491-536-3-22

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutoksen koskien tilaa Muikkula 491-536-3-22.

§ 131 Hyvinvointialueelle siirtyneiden omaisuus- ja pääomaerien käsittely kaupungin kirjanpidossa

Kaupunginhallitus merkitsi hyvinvointialueelle siirtyneiden omaisuus- ja pääomaerien kirjanpitokäsittelyn tiedoksi.

§ 132 Liikkeen luovutusten jälkeen avoimeksi tulleiden virkojen lakkauttaminen

Kaupunginhallitus päätti lakkauttaa esityslistan liitteissä ilmenevät virat 1.1.2023 lukien.

§ 133 Valtuustoaloite Mikkelin liikennevalojen toiminta-ajoista

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jussi Marttisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 134 Valtuustoaloite Oravinkadun liikenneturvallisuuden parantamiseksi

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Hannu Tullisen ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 135 Valtuustoaloite suojatien parantamisesta Raviradantiellä

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi kaupunkikehityslautakunnan vastauksen valtuutettu Jarno Strengellin ym. valtuustoaloitteeseen ja toteaa asian loppuunkäsitellyksi.

§ 136 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin rakennusinvestointien hankintamallien kehittäminen

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuussa 2023.