Mikkelin kaupunki hakee asiakirjahallintopäällikköä

Vanhoja asiakirjoja.

Mikkelin kaupunki hakee asiakirjahallintopäällikköä vakinaiseen virkaan. Hakuaika loppuu 26.4.2023.

Asiakirjahallintopäällikön tehtävien keskiössä on kaupungin asiakirjahallinnon ja arkistotoimen ohjaaminen ja kehittäminen osana kaupungin tiedonhallintaa. Tehtävään kuuluu tiedonhallintaa koskevien kuvausten laadintaan ja ylläpitoon osallistuminen, tiedonohjaussuunnitelmien ja arkistonmuodostussuunnitelmien laatiminen ja ylläpitäminen yhteistyössä yhteyshenkilöiden kanssa sekä niiden hyväksyminen käyttöön, asiakirjahallintoa ja arkistotointa koskevien ohjeiden laatiminen, toimintatapojen suunnittelu, kouluttaminen ja valvonta.

Asiakirjahallintopäällikkö vastaa kaupunginarkistosta ja hoitaa sen tietopalvelua asianhallintatiimin kanssa. Asiakirjahallintopäällikkö toimii myös kaupunginarkiston digitointiprojektin projektipäällikkönä. Projektin arvioitu kesto on vuoden 2024 loppuun.

Lisätiedot tehtävästä sekä hakeminen Kuntarekryssä.