Kaupunginhallitus käsittelee Mikkelin kaupungin ja NYAB Finland Oy:n välistä sovintoehdotusta

Kaupungintalon julkisivu.

Kaupunginhallitus käsittelee Mikkelin kaupungin ja NYAB Finland Oy:n välistä sovintoehdotusta

Kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 17.4.2023 Mikkelin kaupungin ja NYAB Finland Oy:n välistä sovintosopimusta. Sopimusehdotus liittyy Etelä-Savon käräjäoikeuden 28.12.2022 antamaan tuomioon, jossa käräjäoikeus vahvisti, että Mikkelin vesilaitoksella ei ollut oikeutta purkaa Metsä-Sairilan eikä Kenkäveronniemen urakkasopimuksia. Vesilaitos purki urakkasopimukset Suomen Maastorakentajat Oy:ltä, joka on nykyiseltä nimeltään NYAB Finland Oy.

Neuvotteluihin kaupungin edustajina ovat osallistuneet kaupunginjohtaja Janne Kinnunen, kaupunginkehitysjohtaja Jouni Riihelä ja hallintojohtaja Ari Liikanen sekä kaupungin oikeudellinen neuvonantaja, asianajaja Jarkko Otva.

Riita-asian sovinnolliseksi ratkaisemiseksi ja mahdollisten uusista oikeudenkäynneistä johtuvien lisäkustannusten välttämiseksi sovintoehdotuksessa sovitaan, että Mikkelin kaupunki maksaa NYAB Oy:lle 9,2 miljoonaa euroa lopullisena korvauksena.  Sopimusehdotuksessa summasta 4,82 miljoonaa euroa on investointia eli rakennetun laitoksen maksamattomia maksuposteja ja 4,38 miljoonaa euroa muuta riidasta johtunutta kulua.

Mikkelin kaupunki on kirjannut käräjäoikeuden tuomion vuoksi vuoden 2022 tilinpäätökseensä kirjanpitosäännösten mukaisesti kustannuksia yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa on vaikuttanut tulokseen. Sovintoehdotuksen mukainen sovinto pienentäisi Mikkelin kaupungin kertyneiden alijäämien määrää kuluvan vuoden 2023 tilinpäätöksessä.

Kaupunginjohtaja esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy nyt esitetyn sovintoehdotuksen. Samassa kaupunginjohtaja esittää, että kaupunki tilaa sisäisen tarkastuksen päätöksenteosta urakkasopimuksen purkamisen yhteydessä. Sisäisellä tarkastuksella pyritään kehittämään kaupungin päätöksentekomenettelyä vastaavissa tilanteissa sekä selvittämään päätöksentekoon liittyvät seikat.