Vape-hankkeen kaupungeissa tarjotaan tukea työkykyyn liikunta- ja elintapaohjauksella myös jatkossa

Liikuntavälineitä.

Työ- ja toimintakykyä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle (Vape) -hankkeessa toteutettiin vuoden 2022 aikana monia tukitoimia kohdekaupunkien varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstön työssä jaksamisen, työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Yksi mukana olleista kaupungeista oli Mikkeli.

Yksi hankkeen keskeisistä toimenpiteistä oli liikunta- ja elintapaohjaus, jossa käsiteltiin yksilölähtöisesti eri teemoja, kuten liikkumista, ravitsemusta, unta ja palautumista. Liikunta- ja elintapaohjaus valittiin yhdeksi hankkeen toimenpiteistä, koska oikeanlaiset elintavat tukevat yksilön terveyttä ja toimintakykyä, jotka taas ovat työkyvyn sekä työssä jaksamisen perusta.

Hanketta hallinnoiva Jyväskylän ammattikorkeakoulu tiedottaa, että liikunta- ja elintapaohjaus sai siihen osallistuneilta runsaasti positiivista palautetta ja sen todettiin olleen vaikuttavaa myös mittausten perusteella. Fyysinen kuntotaso sekä itsearvioitu työkyky parani valtaosalla liikunta- ja elintapaohjaukseen osallistuneista. Niinpä yksi hankkeen keskeisistä tehtävistä on kuluvan kevään aikana auttaa kohdekaupunkeja siinä, että liikunta- ja elintapaohjaus vakiintuu kaupunkien henkilöstön työkyvyn ja työssä jaksamisen tukikeinoksi myös hankkeen jälkeen. 

Kaikissa kohdekaupungeissa järjestetään yksilöllistä liikuntaneuvontaa tai elintapaohjausta julkisena palveluna erilaisille kohderyhmille. Jyväskylässä, Raisiossa ja Keuruulla liikuntaneuvonnasta vastaa kaupungin liikuntatoimi ja Mikkelissä elintapaohjausta tarjoaa Etelä-Savon hyvinvointialue. Näin ollen hankkeessa nähtiin hienoksi mahdollisuudeksi se, että kohdekaupunkien henkilöstölle tarkoitettu liikunta- ja elintapaohjauksen palvelupolku voitaisiin rakentaa yhteistyössä kaupunkien liikuntaneuvonnan sekä Etelä-Savon hyvinvointialueen elintapaohjauksen kanssa. 

Kaikissa kaupungeissa palvelupolun rakentaminen on lähtenyt jouhevasti käyntiin. Suunnittelutyötä on tehty jokaisen kaupungin kanssa erikseen, jotta palvelupolussa pystytään huomioimaan kaupunkikohtaiset tarpeet ja piirteet. Suunnittelutyötä on tehty yhteistyössä kohdekaupunkien hallinnollisten johtajien, liikuntatoimen päättäjien sekä työterveyshuollon, liikuntaneuvonnan ja elintapaohjauksen edustajien kanssa.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa liikunta- ja elintapaohjaus tunnistetaan ja koetaan työkykyä sekä työssä jaksamista tukevana henkilöstöetuna. Jotta tämä voitaisiin saavuttaa, työterveyshuollon sekä liikunta- ja elintapaohjauksen välillä täytyy olla toimiva prosessi. Työterveyshuolto on keskeinen niiden työntekijöiden kohtaaja, joiden työkykyä ja työssäjaksamista liikunta- ja elintapaohjaus voi edistää. Tämän lisäksi palvelun on tärkeä näkyä myös kaupunkien henkilöstön sisäisen viestinnän kanavissa ja olla osa esihenkilöiden käytössä olevaa työhyvinvoinnin edistämisen työkalupakkia. 

Kattavampi ja yksityiskohtaisempi kuvaus kohdekaupunkien henkilöstöille rakennetusta liikunta- ja elintapaohjauksen palvelupolusta julkaistaan loppukevään aikana. 

Kuva: Mikko Kankainen