Blue Economy Mikkeli esittäytyi Innokaupungeille

Vesinäytteitä laboratoriossa.

Innokaupungit vieraili Mikkelissä torstaina 20.4. Hybridimuotoisessa ohjelmassa oli asiaa Mikkelin jätevedenpuhdistamosta sekä Blue Economy Mikkelin ympärille rakentuvasta tutkimus- ja liiketoiminnasta. Vierailijat saivat myös mahdollisuuden käydä Mikkelissä sijaitsevassa LUT-yliopiston levälaboratoriossa sekä TKI-ympäristössä jätevedenpuhdistamolla. Mikkeli on valtion kanssa tekemänsä ekosysteemisopimuksen myötä osa Innokaupunkien verkostoa.

Tilaisuudessa kuultiin tuoreimmat tiedot, kuinka Blue Economy Mikkeli (BEM) kytkeytyy osaksi kaupungin strategiaa ja kuinka yritykset ovat hyödyntäneet Eco Sairilan kehittämisalustaa liiketoiminnassaan. Katsauksia luotiin myös hankintoihin ja ekosysteemisopimusten toteuttamiseen.

– Mikkelille tärkeää on vesi, ja se näkyy strategiassamme, summaa kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

– Elinvoimaan, yrittämiseen ja tutkimukseen liittyviä juonteita saamme vedestä. Olemme ylpeitä uudesta jätevedenpuhdistuslaitoksesta, jonka teknologiasta muidenkin kannattaa ottaa mallia, Riihelä jatkaa.

Mikkelin kaupungin BEM-koordinaattori Juha Kauppinen muistuttaa, että kaupungin strategia määrittelee myös BEM-tekemisen suuntaa.

– Yksi tapa toteuttaa kasvuohjelmaamme on ekosysteemisopimus. Siihen liittyy yhdyskuntaveden kiertotalous. Työ- ja elinkeinoministeriö sparrasi Mikkeliä hyvin, joten meillä on selkeä kärki: Vettä käsitellään kestävällä tavalla ja toisaalta, miten vettä puhdistetaan ja miten sitä voi hyödyntää, Kauppinen sanoo.

BEM-osaamiskeskuksen toiminta sai näkyvää lisäarvoa LUT-yliopiston vesiteknologian diplomi-insinöörikoulutuksen tulevasta alkamisesta.

– Blue Economy Mikkelin pohjalla on kova osaaminen: On tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä koulutusta, yritystoimintaa unohtamatta. Olemme rakentamassa valtakunnallisesti ainutlaatuista ja kansainvälisesti kiinnostavaa ympäristöä, jossa yritykset pystyvät testaamaan ja tuottamaan veden kiertotalouteen liittyviä uusia ratkaisuja. Tavoitteena on, että maailmalle pystytään tuottamaan uusia ratkaisuja Mikkelissä ja siten tänne syntyy uutta liiketoimintaa.

Lisää BEM:istä voi lukea osoitteesta ecosairila.fi.

Kuva: Pihla Liukkonen