Mikkelin lukio laajentaa kansainvälistä toimintaansa – Seuraavat vieraat saapuvat Ranskasta

Mikkelin lukion piha.

Mikkelin lukion tavoitteena on laajentaa asteittain kansainvälistä toimintaansa. Tarkoituksena on vakioida toiminta niin, että jokaisella halukkaalla Mikkelin lukion opiskelijalla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin hankkeisiin.

– Hankeraha mahdollistaa nyt sen, että olemme pystyneet kehittämään erilaisia vaihto-ohjelmia. Ensi vuonna meillä lähtee liikkeelle neljä tai viisi ohjelmaa, joissa lukiolaiset pystyvät osallistumaan korkeatasoisiin vaihto-ohjelmiin, kertoo lukion kv-tiimistä fysiikan lehtori Mikko Korhonen.

Korkeatasoisella vaihto-ohjelmalla Korhonen viittaa kustakin oppiaineesta pitkälle vietyyn oppimiskokonaisuuteen, jota mikkeliläiset lukiolaiset pääsevät kokemaan. Tuorein esimerkki vaihtotoiminnasta koetaan Mikkelissä toukokuun ensimmäisellä viikolla, kun lukio isännöi ranskalaisia vieraita.

– Meiltä lähtee nyt ryhmä Sisiliaan ja yksi ryhmä oli juuri Hollannissa. Meidän porukkamme oli Ranskassa aiemmin tänä vuonna ja nyt on ranskalaisten vuoro käydä meillä. Pääsääntöisesti ohjelma keskittyy johonkin erikoisalaan. Ranskassa tutustuimme fuusivoimalaitosalueeseen ja ydinvoiman tutkimuskeskukseen. Mikkelissä käymme vieraidemme kanssa Sairilassa uusituvan energian ja kierrätyksen teemoissa.

Kansainvälisessä toiminnassa kolme päähaaraa

Mikkelin lukion kansainvälinen toiminta suunnataan kolmeen päähaaraan: Opiskelijoiden vapaaseen liikkuvuuteen ja opettajajohtoisiin vierailuihin kansainvälisissä kohteissa. Opettajajohtoiset vierailut jaetaan akateemisesti haastaviin Tulevaisuuden vaikuttaja -vierailuihin ja Kulttuurivaihto-vierailuihin.

Tavoitteena opiskelijoiden vapaassa liikkuvuudessa on lisätä lukuvuoden 2021–22 neljän opiskelijan liikkuvuus noin kymmeneen liikkuvuuteen lukuvuosittain. Tulevaisuuden vaikuttaja -vierailuissa rakennetaan akateemisesti tavoitteellinen projekti, josta kiinnostuneet opiskelijat valitaan mukaan hakemusten perusteella. Esimerkkeinä ovat luonnontieteiden tiedekoulut ja yhteiskunnallisten aineiden EU-parlamenttiin liittyvät projektit. Kulttuurivaihto tarkoittaa vierailuja, jossa kumppanikoulun opiskelijat vierailevat vastavuoroisesti. Tyypillisesti opiskelijat sitoutuvat toimimaan isäntäperheenä projektiin osallistuville opeiskelijoille.