Ristiinan Mäkitien vesijohtoverkoston vuoto korjattu – vedenjakelu toimii normaalisti

vettä

Ristiinan Mäkitien vesijohtoverkoston vuoto on korjattu ja vedenjakelu toimii normaalisti.

Alueella saattaa ilmetä vesijohtoveden samentumista vesijohtoveden paineen ja virtaussuuntien muutoksesta johtuen. Veden juoksutus auttaa värivaihteluiden poistumisessa. Vedenlaatu kannattaa tarkistaa katkoksen jälkeen varsinkin ennen pyykinpesua. Veden juoksutus auttaa värivaihtelujen ja ilman poistamisessa.