Mikkelin kaupungin ja NYAB Finland Oy:n välinen sovintosopimus on tullut lainvoimaiseksi

Mikkelin kaupungin logo.


Mikkelin kaupunginhallituksen päätös Mikkelin kaupungin ja NYAB Finland Oy:n sovintosopimuksen hyväksymisestä on tullut lainvoimaiseksi 11.5.2023, minkä myötä tehty sovintosopimus on tullut voimaan. Sopimuksen ehtojen mukaisesti Mikkelin Vesilaitos maksaa NYABille yhteensä 9,2 miljoonan euron suuruisen korvauksen.

Sopimusehdotus liittyy Etelä-Savon käräjäoikeuden 28.12.2022 antamaan tuomioon, jossa käräjäoikeus vahvisti, että Mikkelin vesilaitoksella ei ollut oikeutta purkaa Metsä-Sairilan eikä Kenkäveronniemen urakkasopimuksia. Vesilaitos purki urakkasopimukset Suomen Maastorakentajat Oy:ltä, joka on nykyiseltä nimeltään NYAB Finland Oy.
Sovintosopimuksen summasta 4,82 miljoonaa euroa on investointia eli rakennetun laitoksen maksamattomia maksuposteja ja 4,38 miljoonaa euroa muuta riidasta johtunutta kulua.

Mikkelin kaupunki on kirjannut käräjäoikeuden tuomion vuoksi vuoden 2022 tilinpäätökseensä kirjanpitosäännösten mukaisesti kustannuksia yhteensä 10,5 miljoonaa euroa, josta 10 miljoonaa on vaikuttanut tulokseen. Sovintoehdotuksen mukainen sovinto pienentää Mikkelin kaupungin kertyneiden alijäämien määrää kuluvan vuoden 2023 tilinpäätöksessä.