Esedu on käynnistänyt puutarhapajatoiminnan Mikkelipuistossa

Ilmakuva Mikkelipuistosta.

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on aloittanut toukokuun alusta Mikkelipuistossa puutarhapajan. Paja on osa Esedun ammatillista työpajatoimintaa, jota toteutetaan 1.5.2023−30.4.2024 välisenä toimintakautena. 

Esedun järjestämä työpajatoiminta on aluehallintoviraston rahoittamaa ja tarkoitettu alle 29-vuotiaille nuorille.  

− Ammatillisessa pajatoiminnassa nuoren on mahdollista tutustua ja kehittää osaamistaan ohjattuna koulutusalojen yhteydessä olevissa pajoissa, kertoo Esedun pajakoordinaattori Jukka Siitonen

Mikkelipuistossa pajatoiminta käynnistyi toukokuun alussa, ja paja toimii puistossa kesän ajan.  

− Puutarhapajassa pajalaiset pääsevät tutustumaan puutarha-alan erilaisiin työtehtäviin, työvälineisiin sekä laitteisiin ja koneisiin. Pajalaisten on mahdollisuus kerryttää osaamistaan neljästä eri puutarha-alan perustutkinnon tutkinnon osasta, kuvailee Siitonen puutarhapajan sisältöjä.  

Ammatillisessa pajatoiminnassa pajalaisen on mahdollista kerryttää ammattialan perusosaamista henkilökohtaisten tavoitteidensa mukaisesti. Hankittua osaamista voidaan tunnistaa alalla, jos pajatoiminnan jälkeen hakeutuu suorittamaan tutkintoa tai tutkinnon osaa. Lisäksi pajatoimintoja suunnitellaan yhteistyössä työelämän kanssa, jolloin hankittua osaamista on mahdollista hyödyntää suoraan työelämässä.
 
− Yleisenä ja yhteisenä sisältönä puutarhapajan kaikissa tutkinnon osissa on työelämän perusosaaminen, joka muodostuu työelämässä tarvittavista perustaidoista.

Puutarhapajan lisäksi Esedulla tullaan toimintakauden aikana toteuttamaan myös ravintola- ja catering-alan, rakennusalan, sähköalan sekä tieto- ja viestintätekniikan pajat. 

− Pajoille hakeudutaan kootusti minun kauttani. Jokainen hakeutuja haastatellaan ja pajajaksolle asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet, Siitonen sanoo. 

Lisätietoja
pajakoordinaattori, yksilövalmentaja Jukka Siitonen 
jukka.siitonen@esedu.fi, puh. 044  711 5610 

Etelä-Savon ammattiopisto Esedu on Mikkelin kaupungin konserniyhtiö.

Kuva: Mikko Kankainen