Saimaanportin yhtenäiskoulun harjannostajaisia vietetään 16.5.

Ihmisiä rakentamisen työmaalla.

Saimaanportin yhtenäiskoulun rakentaminen on edennyt harjannostajaisvaiheeseen. Välijuhlallisuudet vietetään kutsuvierastilaisuutena tiistaina 16.5.

Urpolassa sijaitsevaan yhtenäiskouluun rakentuu tilat 850 oppilaalle ja 120 työntekijälle. Saimaanportin yhtenäiskoulu yhdistää Urpolan, Urheilupuiston, Moision ja Olkkolan koulut. Koulu avautuu käyttöön vaiheittain: Ensin yläkoululaisille maaliskuussa 2024 ja kokonaan elokuussa 2024.

Koulurakennuksen tilat mahdollistavat monimuotoisen ilta- ja viikonloppukäytön niin kahden liikuntasalin kuin kädentaito- ja luokkatilojen osalta. Aula- ja näyttämötilat yhdistettynä musiikin opetuksen tiloihin luovat puitteet myös erilaisille esiintymis- ja kokoustapahtumille.

Lisäksi koulun välituntipiha-alueelle rakentuu monipuolinen, leikki- ja kiipeilytelineitä sekä pienpelikenttiä ja skeittiparkin sisältävä kokonaisuus, joka toimii kouluajan ulkopuolella myös koko alueen avoimena lähiliikuntapaikkana.  

– Enää ei tarvitse rakennuksen käyttöönottoa kauan odottaa. Kaupunki saa avaimet tammikuussa 2024. Siitä pari kuukautta myöhemmin koulun seinien sisäpuolella tehdään jo arkea, kun yläkoululaiset saapuvat. Laaja-alainen muu rakennuksen käyttöönotto tapahtuu vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Projekti on sujunut mallikkaasti hienossa yhteistyössä sekä ammattitaitoisen rakentajan että kaupungin sisällä palvelualueiden kesken. Saimaanportin yhtenäiskoulu on kaiken lisäksi hieno maamerkki Viitostien varrella Urpolan kehittyvälle alueelle ja koko Mikkelille, sanoo kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä.

– Saimaanportin yhtenäiskoulu on tällä hetkellä meille yksi suurimpia kouluhankkeita Suomessa. Olemme hyödyntäneet digitaalista mallinnusta työmaalla ja sitä kautta moni on päässyt tutustumaan rakenteilla olevaan kouluun jo nyt, kertoo tuotantopäällikkö Ville Kupiainen NCC:ltä.

Saimaanportin yhtenäiskoulun kokonaisvastuu- eli KVR-urakoitsijana on NCC Suomi Oy. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa Lukkaroinen Arkkitehdit Oy, rakennesuunnittelusta Sweco Rakennetekniikka Oy, sähkösuunnittelusta Sähkötekniikka Oy Kari Sirén ja LVIA-suunnittelusta insinööritoimisto AX-LVI Oy.

Koulun bruttoala on 12 600 m2 ja tilavuus on noin 62 600 m3. Hankkeen kokonaiskustannusarvio laite- ja kalustohankintoineen on noin 30 miljoonaa euroa.