Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.5.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

§ Esityslista

§ 188 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 189 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

0§ 190 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Hallintojohtaja Ari Liikanen, Armi Salo-Oksa, Tanja Hartonen ja Soile Kuitunen ilmoittivat olevansa jäävejä ja poistuivat kokouksesta. Ilmoitukset hyväksyttiin. Tämän pykälä aikana sihteerinä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

KPMG:n Harri Räsänen, Olli Laine ja Juha Koivula selostivat asiaa kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.

§ 191 Ruokakuljetusten hankinta

Kaupunginhallitus päätti, että Mikkelin kaupungin ruokakuljetuksia koskevan tarjouspyynnön osatarjouskohteet 1-4 hankitaan Posti Oy:ltä liitteenä olevan vertailun mukaisesti ajalla 1.8.2023 – 31.7.2025. Sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana päätetään erikseen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti valtuuttaa ruoka- ja puhtauspalveluiden palvelujohtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan hankintasopimuksen valittujen toimittajien kanssa ajalle 1.8.2023 – 31.7.2025 ja päättämään sopimuksen jatkamisesta toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla sekä tekemään hankintasopimukseen tarvittaessa vähäisiä muutoksia.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 192 Tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelu Mikkelin kaupungissa, liiteasiakirjan päivitys

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteessä esitetyt Mikkelin kaupungin tontinluovutusperiaatteet ja -hinnoittelun 2023. Asiakirja liitetään vuonna 2022 hyväksytyn Maapoliittisen ohjelman itsenäiseksi liitteeksi, ja se korvaa aiemmat luovutusperiaatteet ja hinnoittelun.

§ 193 Kaupunginhallituksen lausunnon antaminen valtiovarainministeriölle kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja hyvinvointialueiden rahoituksesta annettujen asetusten muuttamiseen

Kaupunginhallitus oikeutti talousjohtajan valmistelemaan ja toimittamaan asiasta Mikkelin kaupungin lausunnon määräaikaan mennessä. Lausunto tuodaan kaupunginhallitukselle myöhemmin tiedoksi.

§ 194 Hakemus väliaikaisesta rahoituksesta, Ristiina-Seura ry

Kaupunginhallitus päätti myöntää Ristiina-Seura ry:lle 30 000,00 euron väliaikaisen hankerahoituksen. Rahoitus myönnetään korottomana ja vakuudettomana, ja se on maksettava takaisin hankkeen päätyttyä, kuitenkin 30.9.2024 mennessä. Päätöksen jälkeen voimassaolevia kaupungin myöntämiä väliaikaisia lainoja Leader-hankkeisiin on yhteensä 94 324,50 euroa. 

§ 195 Paikallinen sopimus luottamusmiesjärjestelyt JUKO ry kaudelle 1.8.2023-31.7.2026

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä esityslistan liitteenä olevan paikallisen virka- ja työehtosopimuksen.

§ 196 Kaupunginhallituksen edustajat lautakunnissa 2023-2025

Kaupunginhallitus nimesi edustajansa ja mahdollisen varaedustajansa seuraaviin lautakuntiin 1.6.2023-31.5.2025:
Kasvatus- ja opetuslautakuntaan kaupunginhallituksen edustajaksi Pirkko Valtola
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta kaupunginhallituksen edustajaksi Jatta Juhola
Kaupunkikehityslautakunta kaupunginhallituksen edustajaksi Petri Pekonen
Mikkelin seudun ympäristölautakunta kaupunginhallituksen edustajaksi Jaana Strandman

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 197 Eron myöntäminen Mervi Eskeliselle tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se myöntää Mervi Eskeliselle hänen pyytämänsä eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 198 Eron myöntäminen Jaana Strandmanille kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​ että se myöntää Jaana Strandmanille hänen pyytämänsä eron kasvatus-​​ ja opetuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 199 Eron myöntäminen Jani Sensiolle Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja uuden varajäsenen valitseminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle,​​​ että se myöntää Jani Sensiolle hänen pyytämänsä eron Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan varajäsenyydestä ja valitsee uuden varajäsenen hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.