Uusi akusto- ja sähkömoottorikelkkatehdas Mikkeliin

Mikkeli

Aurora Powertrains Oy ja Kiinteistökehitysyhtiö Naistinki Oy ovat sopineet akustotehtaan ja sähkömoottorikelkkatehtaan käynnistämisestä Mikkelissä.

Yhtiön kotipaikka on Rovaniemi, mutta sijoittautumispäätöksen myötä kotipaikaksi vaihtuu Mikkeli. Yhtiön tuotekehitys- ja testaustoiminnot sekä asiakasprojektit pysyvät Rovaniemellä.

Aurora Powertrainsin eSled-sähkömoottorikelkka on yksi maailman ensimmäisistä alusta asti sähkökäyttöiseksi suunnitelluista moottorikelkoista. Vuodelle 2023 yrityksellä on jo n. 80 sähkökelkan ennakkotilaukset toimitettavaksi Pohjoismaihin.

Aurora Powertrainsin akusto on modulaarinen, vesitiivis ja energiatiheydeltään markkinoiden kärkeä. Akusto soveltuu kehitetyn lämmönhallintajärjestelmän ansiosta vaativiin olosuhteisiin ja siten esimerkiksi sähkökäyttöisten pienkoneiden voimanlähteeksi.

Tehtaiden sijoittautumispäätös eteni varsin nopeasti kevään 2023 aikana. ”Yhteistyö Naistinki Oy:n kanssa on sujunut erittäin jouhevasti ja tehokkaasti. Ratkaisuhakuisuus oli merkittävässä osassa päätöksenteossa. Uskomme Mikkeliin syntyvän sähköisen liikkumisen klusterin hyödyttävän niin aluetta, kuin siihen osallistuvia yrityksiä.”, sanoo Aurora Powertrainsin toimitusjohtaja Matti Autioniemi.

Asetelma on nyt varsin hyvä, kun toiminnan sydän eli akustotuotanto saadaan käynnistymään Mikkelissä. Tämä tulee palvelemaan niin Valkaman venetuotantoa kuin Auroran sähkömoottorikelkkatuotantoa sekä useita muita sovelluksia, toteaa Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki. Samalla hän kiittää kaikkia osapuolia, jotka ovat edesauttaneet klusterin syntymistä.

Tehtaiden sijoittamispäätös on jatkoa Valkama Watercrafts Oy:n sähkömoottorivenetehtaalle Mikkelissä Tuskun alueella ja siten vahvistaa Naistinki Oy:n tavoitteita osana sähköisen liikkumisen klusteria. Valkaman mallisto on lanseerattu Yhdysvalloissa ja ensimmäiset jälleenmyyntisopimukset on tehty. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n tarkoitus on käynnistää hanke klusterin edelleen vahvistamiseksi.

Klusterin tavoitteena on rakentaa kokonaisvaltainen tuotanto- ja loppukäyttäjäketju sähköiseen liikkumiseen yksityisille kuluttajille ja yritykselle, edelleen monipuolistaa yritysten osaamista ja tuoteportfoliota sekä koota lisää yrityksiä osaksi osaamiskeskittymään. Klusteri pyrkii yhteistyöhön paikallisten alihankkijoiden ja tutkimus- ja tuotekehityskorkeakoulujen kanssa sekä luo työllistymismahdollisuuksia uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Klusterin laajentamiseksi on käynnissä valmisteluita jo mm. latauslaitteiden kokoonpanon käynnistämiseksi Mikkelissä.

Klusterin arvioidut työllistävyysvaikutukset ovat alkuun kymmeniä henkilötyövuosia ja täyteen tuotantotavoitteeseen päästyä jo yli sata henkilötyövuotta.

Artikkelin kuva: Jonne Vaahtera