Kaupunginhallituksen päätöksiä 21.8.2023

Kaupungintalon etuovi.

Kaupunginhallitus, kokous 21.8.2023

§ Esityslista

§ 259 Lautakuntien päätökset, tiedoksi

Merkittiin tiedoksi.

§ 260 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Ari Liikanen, Minna Pöntinen, Jani Sensio ja Jaana Strandman ilmoittivat olevansa esteellisiä. Ilmoitukset hyväksyttiin. Tämän pykälän aikana sihteerinä toimi Annaliisa Leinonen.

Kaupunginhallitus merkitsi saamansa katsauksen tiedoksi.

§ 261 Tilannekatsaus TE2024-hankkeesta ja Mikkelin seudun työllisyysalueen muodostumisesta

Kaupunginhallitus merkitsi tilannekatsauksen tiedoksi.

§ 262 Hallintosäännön päivittäminen

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön päivityksen liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti. Muutokset tulevat voimaan heti.

Lisäksi merkittiin, että valtuuston puheenjohtajan johdolla valtuustonryhmän puheenjohtajat keskustelevat palkkiosäännön päivittämisestä.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

§ 263 Mikkelin Asumisoikeus Oy:n takauspäätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättää tarkentaa Mikkelin Asumisoikeus Oy:lle 18.2.2019 § 20 myönnetyn takauksen kattavan sekä lainan pääoman että sen liitännäiskustannukset sisältäen lainan korot, viivästyskorot, kulut ja maksut. Muilta osin aiemmin annettu takauspäätös pysyy ennallaan.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.