Lintuinfluenssaa todettu luonnonlinnussa Mikkelissä

Naurulokki

Mikkelistä on löytynyt lintuinfluenssaan kuollut naurulokki. Lintu löytyi Mikkelin kaupungin pääkirjaston katolta ja näytteet lähetettiin tutkittavaksi Ruokavirastoon 10.8.2023. Maanantai-iltapäivänä 21.8.23 varmistui, että kyseessä on korkeapatogeeninen H5N1-virus.

Kyseessä on ensimmäinen tapaus Itä-Suomessa. Lintuinfluenssaa on toistaiseksi todettu ennen kaikkea Länsi-Suomessa Pohjanmaan alueella, Päijät-Hämeessä Lahdessa ja Hämeenlinnassa sekä pohjoisessa Rovaniemen korkeudella. Lahdessa on kuollut tuhatkunta naurulokkia ja yksittäisiä lintuinfluenssaan kuolleita naurulokkeja on ollut myös muualla. Lisäksi lintuinfluenssaa on löytynyt muun muassa merikotkista, harmaalokeista, kanadanhanhista ja haahkoista sekä satunnaisesti Suomessa esiintyvillä pikkukajavilta.

Kuolleita naurulokkeja oli Mikkelin pääkirjaston katolla neljä, mutta vain yksi niistä oli enää tutkimuskelpoinen.

Koska lintuinfluenssa on löydetty luonnonlinnusta, alueelle ei määrätä rajoitusvyöhykkeitä, eikä kielletä siipikarjan ulkona pitoa.

Löytynyt virustyyppi ei tartu helposti ihmiseen.

Ruokavirasto suosittelee, että vesilintuja ei metsästettäisi lähialueella, jossa on esiintynyt lintuinfluenssaa. Koska kuollut naurulokki löytyi Mikkelin pääkirjaston katolta, löytö Itä-Suomen aluehallintoviraston läänineläinlääkärin mukaan ei aiheuta rajoitussuosituksia vesilintujen metsästykselle, koska kaupunkialueella ei metsästetä.

Ruokavirasto suosittelee koko Suomessa lintujen sisällä pitoa tai muutoin sen varmistamista, että luonnonvaraiset linnut eivät pääse tekemisiin siipikarjan ja vankeudessa pidettävien lintujen tai niille tarjottavan rehun ja veden kanssa. Ruokavirasto muistuttaa samalla siipikarjatilojen ja muiden lintujen pitopaikkojen tautisuojauksen tärkeydestä lintuinfluenssatartuntojen estämiseksi.

Mikkelin seudun ympäristöpalvelut toivoo, että kuolleina löydetyistä linnuista ilmoitetaan valvontaeläinlääkäreille tai kaupungineläinääkäreille. Kuolleisiin lintuihin ei tule koskea ilman suojautumista.

Häiriötilanteiden johtoryhmässä seurataan tilannetta ja johtoryhmä ohjeistaa tarvittaessa.