Kulttuuripolulla Mikkelin peruskoululaiset tutustuvat monipuolisesti kulttuuriin ja taiteeseen

Lapsi valotaideteoksen edessä.

Mikkelin kaupungin yleisten kulttuuripalveluiden ja koulutuspalveluiden poikkihallinnollisen projektin Kulttuuripolun kautta jokainen mikkeliläinen 1.–9.-luokkalainen pääsee tutustumaan erilaisiin kulttuuri- ja taidesisältöihin. Kulttuuripolkua on Mikkelissä toteutettu jo yli kymmenen vuoden ajan osana kaupungin peruspalveluita ilman ulkopuolista rahoitusta.

Lukuvuoden 2023–2024 Kulttuuripolku onkin jo päässyt hyvään vauhtiin. Heti kouluvuoden alussa 3.-luokkalaiset pääsivät kurkistamaan teatterin arkeen Tatun ja Patun Suomi -näytelmän harjoituksissa. Vierailulla kuultiin muun muassa kenen kaikkien työpanosta vaaditaan näytelmän kulissien ja tarpeiston kasaamiseen, miten valot, äänet ja videot syntyvät, ja kuinka paljon työtä näyttelijät tekevät ennen näytelmän ensi-iltaa.

Seuraavana vuorossa on 1.-luokkalaisille suunnatut kirjailijavierailut. Kangasniemeläinen kirjailija Maria Kuutti saapuu kouluille kertomaan työstään sekä ohjaamaan lapsia sanataiteen kiehtovaan maailmaan. Samaa sisältöä on tarjolla myös 2.-luokkaisille, viime lukuvuonna toteutumatta jääneen Kulttuuripolku-sisällön tilalle.

Syksyllä 5.-luokkalaiset pääsevät tutustumaan kotiseutuun Mikkelin Oppaiden sekä Mikkelin Kalevalaisten johdolla. Osa vierailuista toteutetaan Elomaan talolla, osa kouluilla. Molemmat kokonaisuudet pitävät sisällään kotiseutuhistoriaan sekä entisajan kädentaitoihin tutustumista. Samaa sisältöä tarjotaan myös 6.-luokkaisille, niin ikään korvaamaan viime vuonna toteutumatta jääneen sisällön.

6.-luokkalaisten varsinaiseen Kulttuuripolkuun kuuluu orkesterin työhön sekä elokuvan tekoon tutustuminen. Mikkelin kaupunginorkesteri kiertääkin syyskuussa kaikilla Mikkelin alakouluilla kertomassa työstään. Koulukierroksen jälkeen oppilaat tekevät vastavierailun Mikaeliin, jossa he pääsevät seuraamaan orkesterin harjoituksia. Leevi Heinonen tutustuttaa 6.-luokkalaiset elokuvien tekoon myöhemmin lukuvuoden aikana.

Muille luokka-asteille on pitkin vuotta tarjolla erilaisia kulttuuri- ja taide-elämyksiä muun muassa Kenkäverossa, Elomaan talolla, taidemuseossa, kuin myös lukuisissa kouluille jalkautuvissa pajoissa. Erittäin odotettuna osana Kulttuuripolkua on myös perinteinen 4.-luokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla.

Kuva: Pihla Liukkonen