Kaupunginhallituksen päätökset 4.9.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 4.9.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin


§ 265 Pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastavatPekka Pöyry (kesk.) ja Jatta Juhola (sd.).

§ 266 Ilmoitusasiat

Merkittiin tiedoksi. Kaupunginhallituksen tietoon saatettiin Etelä-Savon maakuntaliiton hallituksen 21.8.2023 pöytäkirja ja Etelä-Savon hyvinvointialueen kirje kuntayhteyshenkilöiden nimeämisestä.

§ 267 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 268 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 269 Sisäisen tarkastuksen raportti jätevedenpuhdistamoinvestoinnin urakkasopimusten purkamisesta

Merkittiin tiedoksi. Linkki raporttiin.

Keskustelun aikana Jarno Strengell (sd.) esitti, että 17.3.2020 vesiliikelaitoksen johtokunnassa päätöksestä vastaavat johtokunnan jäsenet otetaan mukaan raportin kuultavien henkilöiden joukkoon: ”Vesiliikelaitoksen johtokunnan jäsenillä on pitänyt olla kaikki päätökseen vaikuttavat asiat ja tiedot. Ei voi olla niin, että päätöksestä vastaavista henkilöistä vain vesiliikelaitoksen johtokunnan puheenjohtajaa on yritetty tavoittaa. Tässä tapauksessa puheenjohtajaa ei ole tavoitettu, joten tarve tavoittaa muita johtokunnan jäseniä lisääntyy, raportin oikeellisuuden ja jatkotoimintojen osalta.”

Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

§ 270 Asemakaavan muutos/Ristiinan Sotakoulunranta

Hyväksyttiin.

§ 271 Varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Hyväksyttiin.

§ 272 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisinä kokouksesta poistuivat Jaana Strandman (ps.), tilalle Mervi Eskelinen, Jani Sensio (ps.), tilalle Tomi Sikanen (kok.), Armi Salo-Oksa (kok.), tilalle Jouko Kervinen. Myös hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Ari Liikanen poistui esteellisenä kokouksesta. Pykälän ajan sihteerinä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com