Kaupunginhallituksen päätökset 18.9.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija

Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 18.9.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin


§ 278 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 279 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat Petri Pekonen (kesk.) ja Heli Kauppinen (vihr.). Hyväksyttiin.

§ 280 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen nuorisovaltuuston pöytäkirjan 19.6.2023.

§ 281 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 282 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 283 Mikalo Oy:n ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautuminen

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautumisen Mikalo Oy:hyn.

Mikalo Oy:n kehitysjohtaja Jussi Teittinen selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 284 TE2024-uudistukseen liittyvän järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Mikkelin seudun (tai vaihtoehtoisesti Etelä-Savon) työllisyysalueen järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki ilmoittaa kieltävästi TE-toimiston toimitilojen vastaanottamiseen liikkeenluovutuksen yhteydessä.

§ 285 Veturitallien alueen tontinluovutuksen esisopimus Nordic Icon Consulting Oy:n kanssa

Esittelijä eli kaupunginjohtaja poisti asian esityslistalta.

§ 286 Mikkelin kaupungin virastotalon LVIS-peruskorjaus, 5. vaihe

Hyväksyttiin. Rakennuttajapäällikkö Saija Himanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Jani Sensio (ps.) poistui esteellisenä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 287 Talouden seuranta 7/2023

Merkittiin tiedoksi. Talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

§ 288 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2022

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi esityslistalla olevan lausunnon vuoden 2022 arviointikertomuksesta sekä siinä esitetyistä havainnoista.

§ 289 Eron myöntäminen Mia Hassiselle ruoka- ja puhtauspalvelut yksikön palvelujohtajan virasta ja viran auki julistaminen sekä viran kelpoisuusehtojen muutos

Hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus päättää viran kelpoisuudeksi soveltuvan korkeakoulututkinnon sekä riittävän perehtyneisyyden ruoka- ja puhtauspalveluihin.

Samalla kaupunginhallitus päättää julistaa palvelujohtajan viran auki haettavaksi 25.9.2023 lukien siten,​ että hakuaika päättyy 20.10.2023 kello 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaupunginhallitus nimeää palvelujohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta. Haastatteluryhmään nimettiin Pirkko Valtola, Pirjo Siiskonen, Jarno Strengell, Jani Sensio, Ari Liikanen ja Anne Kalin.

Tämän lisäksi kaupunginhallitus määrää ruoka- ja puhtauspalvelut yksikön palvelupäällikkö Anne Kalinin hoitamaan avointa palvelujohtajan virkaa 5.10.2023 lukien enintään siihen saakka kunnes valittu palvelujohtaja aloittaa virassaan. 

§ 290 Valtuustoaloite: Lähemäen koulun liikenneturvallisuutta parannettava

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2024.

§ 291 Valtuustoaloite Mikkelin maaseudun palvelukuljetusten kehittämiseksi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään tammikuussa 2024.

§ 292 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Merkittiin tiedoksi. Esteellisinä kokouksesta poistuivat:
Jaana Strandman (ps.), tilalle Mervi Eskelinen
Jani Sensio (ps.)
Armi Salo-Oksa (kok.), tilalle Jouko Kervinen.

Myös hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Ari Liikanen poistui esteellisenä kokouksesta. Pykälän ajan sihteerinä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

Lisätietoja
Pirjo Siiskonen
kaupunginhallituksen puheenjohtaja
044 075 2755
siiskonen.pirjo(at)gmail.com