Mikkelin Rakentajan opas -sivusto on julkaistu

Pohjapiirustus rakentamiselle ja kynä sekä viivotin.

Oletko aikeissa rakentaa Mikkeliin? Etkö tiedä, mistä aloittaa ja mistä saada apua ja neuvoa? Huoli pois, sillä nyt rakentajia hemmotellaan rakentajan opas -sivustolla. Osoite on rakentajanopas.mikkeli.fi, ja sieltä saat tarvitsemasi avun sekä yhteystiedot. Sivusto opastaa kohta kohdalta, mitä kaikkea rakentamisessa ja prosesseissa pitää ottaa huomioon, miten edetä ja mistä saada apua.

Sivusto on luotu Mikkelin kaupungin ja Hämeenlinnan kaupungin yhteisen Kestävän maankäytön malli -hankkeessa. Hanke rahoitettiin valtiovarainministeriön Digikannustin-rahoituksella.

Hankkeen pilottina syntynyt sivusto on Mikkelin osalta avattu syyskuun alussa. Rakentajan opas -sivustolla voi kategoriaksi valita joko pientalo- tai vapaa-ajan rakentajan, elinvoimarakentajan tai ympäristöluvallisen elinvoimarakentajan.

Sivustolle on koottu tietoa erilaisista rakennusprojektin solmukohdista. Sivustolla ohjataan asiakasta olemaan yhteydessä oikeaan tahoon oikeaan aikaan. Ensisijaisena tavoitteena on helpottaa rakennusprojektiin ryhtyvän asiointia viranomaisten kanssa projektin eri vaiheissa. Avainasemassa on asiakasnäkökulma eli rakentamisesta kiinnostuneen ei tarvitse tietää etukäteen rakentamiseen liittyviä vaiheita, koska sivusto opastaa selkeästi.

– Sivusto opastaa aina tontin hankkimisesta rakennuksen loppukatselmukseen asti, lainsäädäntö huomioiden, kertoo Mikkelin maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs.

Sivusto myös helpottaa kokonaisvaltaisesti Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen asiakaspalvelua.

– Pitkällä aikavälillä rakentajan opas -sivusto vaikuttaa positiivisesti rakentamisen sujuvoittamiseen Mikkelin kaupungin alueella, Äikäs jatkaa.

Rakentajan opassivustosta tähän mennessä saatu palaute on ollut positiivista. Ulkoasua on pidetty visuaalisesti miellyttävänä ja tietosisältöjä kattavina. Palautetta kerätään edelleen.