Kaupunginvaltuuston päätökset 25.9.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 25.9.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 105 Varajäsenen valitseminen kasvatus- ja opetuslautakuntaan

Mervi Eskelisen (ps.) varajäseneksi kasvatus- ja opetuslautakuntaan valittiin Kirsi Vilhunen.

§ 106 Mikalo Oy:n ja Mikkelin opiskelija-asunnot Oy:n sulautuminen

Hyväksyttiin.

§ 107 TE2024-uudistukseen liittyvän järjestämissopimuksen ja palvelusuunnitelman hyväksyminen

Hyväksyttiin.

§ 108 Lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2022

Merkittiin tiedoksi.

§ 109 Talouden seuranta 7/2023

Merkittiin tiedoksi.

Valtuustoaloitteet

Jussi Marttinen (vl.): Eläkeläisten palvelualennukset koskemaan kaikkia eläkeläisiä
Jarno Strengell (sd.): Mikkelin torin keskellä kello neljään eri suuntaan
Soile Kuitunen (sd.): Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen varmistettava Mikkelin kaupungilla