Kirjastoissa voi osallistua lavastettuun mielenilmaisuun 5.10.–15.11.

Mikkelin pääkirjasto.

Mikkelin seutukirjasto tarjoaa asiakkailleen väylän matalan kynnyksen kansalaisvaikuttamiseen Mikkelin pääkirjastossa sekä lähikirjastopisteissä 5.10.–15.11.

Lavastetussa mielenilmauksessa asukkailla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä muutosta kaipaavista asioista tai huolenaiheistaan pienoiskokoisella mielenilmauskyltillä. Mielenilmauskyltit kerätään näyttelyksi Mikkelin pääkirjastolle. Näyttelyyn kerättyjen mielenilmauskylttien sisällöstä kootaan videokooste ja tekstitiivistelmä, jotka toimitetaan tiedoksi Mikkelin kaupungin viranhaltijajohdolle ja poliittisille päättäjille. Kylttipohjia ja kirjoitusvälineitä on tarjolla kirjastolla.

Mikkelin seutukirjasto toteuttaa lavastetun mielenilmauksen osana Kirjastosta kansanvallan kohtaamispaikka -hankettaan. Demokratiahankkeella halutaan tuoda esiin kirjastojen lakisääteistä demokratiatehtävää osana kirjastonkäytön arkea.

Mikkelin seutukirjastoon lavastetun mielenilmauksen konsepti on lainattu Pornaisista. Pornaisten kirjastossa Lavastettu mielenilmaisu oli osa Lapinjärven, Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kirjastojen Lamppu-demokratiahanketta. Pornaisten mielenilmauspilotti koettiin erittäin onnistuneeksi ja eri-ikäisten kuntalaisten arkipäivän huolia ja toiveita saatiin kerättyä kattava otos. Samoin toivotaan tapahtuvan myös maantieteellisesti laajalle alueelle sijoittuvassa Mikkelissä.

Mikään asukkaiden arjesta nouseva huoli tai toive ei kuvitteellisessa mielenilmauksessa ole liian pieni tullakseen huomioiduksi. Myös positiiviset, asukastyytyväisyyttä esiin tuovat mielipiteet ovat tässä mielenilmauksessa yhtä tervetulleita.