Mikkelin kaupunginhallituksen päätökset 2.10.2023

kaupunginhallituksen huone ja nuija


Mikkelin kaupunginhallitus kokousti maanantaina 2.10.2023. Kokouksen puheenjohtajana toimi kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 293 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Hyväksyttiin.

§ 294 Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirjan tarkastavat Eero Aho (kok.) ja Petri Pekonen (kesk.). Hyväksyttiin.

§ 295 Ilmoitusasiat

Kaupunginhallituksen tietoon saatettiin seuraavat ilmoitusluontoiset asiat.

– Etelä-Savon kampuskiinteistöt ky, yhtymähallituksen pöytäkirja 5.9.2023

– Etelä-Savon maakuntaliitto, maakuntahallituksen pöytäkirja 18.9.2023

Merkittiin tiedoksi.

§ 296 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin.

Hyväksyttiin.

§ 297 Otto-oikeus/viranhaltijoiden päätökset, kaupunginjohtaja

Koska kaupunginhallituksen puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksissä sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle puheenjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta em. päätöksiin.

Hyväksyttiin.

§ 298 Tilannekatsaus energiaomistusjärjestelyn etenemisestä

Merkittiin tiedoksi.

Esteellisinä kokouksesta pykälän käsittelyn ajaksi poistuivat:
Jaana Strandman (ps.), tilalle Mervi Eskelinen
Jani Sensio (ps.), tilalle Tomi Sikanen (kok.)
Armi Salo-Oksa (kok.), tilalle Jouko Kervinen.
Kirsi Olkkonen (kesk.).

Myös hallintojohtaja, kokouksen sihteeri Ari Liikanen poistui esteellisenä kokouksesta. Pykälän ajan sihteerinä toimi kaupunginlakimies Annaliisa Leinonen.

§ 299 Mikkelin seudun kehityshankerahaston säännön päivitys

Hyväksyttiin.

§ 300 Kaupunginhallituksen lausunto Etelä-Savon maakuntaliitolle Etelä-Savon maakuntaliiton talouden ja toiminnan suuntaviivoista vuodelle 2024

Esittelijä muutti esitystään siten, että kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan lausunnon. Hyväksyttiin.

§ 301 Satamalahden kehittäminen, ohjausryhmän nimeäminen

Hyväksyttiin. Ohjausryhmään nimettiin Pirjo Siiskonen, Jani Sensio, Jarno Strengell, Kerttu Hakala ja Armi Salo-Oksa.

§ 302 Asemakaavan muutos / 2. kaupunginosa (Maunuksela) kortteli 2

Kaupunginarkkitehti Ilkka Tarkkanen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. Keskustelun aikana Jenni Oksanen (kok.) esitti Eero Ahon (kok.) kannattamana, että asia viedään uuteen valmisteluun. Valmistelussa selvitetään paljonko kustannuksia tulee kaavan loppuun saattamisesta (arvio) sekä onko kaavamuutokselle edelleen perusteet.

Äänestettiin. Oksasen esitystä uudelleen valmistelusta äänestivät Jenni Oksanen ja Eero Aho. Esitys hävisi äänin 9–2.

Pykälä hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

§ 303 Etelä-Savon alueellisen pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen 10 §:n mukainen taseen osoittamien varojen jakaminen

Merkittiin tiedoksi.

§ 304 Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n konsernilaina 2023

Hyväksyttiin.

Mervi Eskelinen (ps.) poistui kokouksesta esteellisenä pykälän käsittelyn ajaksi.

§ 305 Metsäsairila Oy:n konsernitilin tililuotto

Hyväksyttiin.

§ 306 Mikkelin vesiliikelaitoksen konsernilaina 2023

Hyväksyttiin.

§ 307 Konserni- ja elinvoimapalvelujen toimintasäännön päivittäminen

Hyväksyttiin.

§ 308 Mikkelin kaupungin liputusohje

Keskustelun aikana Eero Aho (kok.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että ohjeesta poistetaan kohta: ”Muilla lipuilla liputtamisesta päättää kaupunginjohtaja, lain, hyvien tapojen ja kaupungin arvojen mukaisesti. Tällaisilla liputuksilla tarkoitetaan lähinnä kansainvälisiä tai valtakunnallisia teematapahtumia tai liputuspäiviä, jos toimijalla on käytössä vakiintunut lippu. Näissä tapauksissa liputus tapahtuu Hallitustorilla ja mahdollisuuksien mukaan myös muissa kaupungin kiinteistöissä.”

Äänestettiin. Eero Ahon esitystä äänestivät Ahon ja Pekosen lisäksi Mervi Eskelinen, Jani Sensio, Kirsi Olkkonen ja Jarno Strengell. Eero Ahon esitys voitti 6–5. Hyväksyttiin.

Jenni Oksanen (kok.) esitti Petri Pekosen ja Jani Sension (ps.) kannattamana ohjeeseen lisäystä: ”Muilla lipuilla liputettaessa kaupunki perii lipunnostosta kustannuksen ja liputtaja toimittaa liput ennakolta ohjeistuksen mukaisesti.”

Äänestettiin. Jenni Oksasen esitystä äänestivät Oksasen lisäksi Pekonen, Sensio, Salo-Oksa, Aho, Eskelinen, Juhola ja Strengell. Jenni Oksasen esitys voitti 8–3. Hyväksyttiin.

§ 309 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen, koulujen ja julkisten yksiköiden jäte- ja tavarakierrätyksen parantaminen

Merkittiin tiedoksi.

Lisätietoja
Jarno Strengell
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja
044 711 5123
jarnostrengell(at)hotmail.fi