Satamalahden ohjausryhmä aloitti työnsä

Ilmakuva Mikkelin satamasta.

Mikkelin kaupunginhallitus on nimennyt Satamalahden alueen kehittämisen tueksi erityisen ohjausryhmän. Sen toimialueena ovat Satamalahti, entisen vedenpuhdistamon alue (“Puhdistamo”) sekä Veturitallien alue. Lisäksi ohjausryhmä seuraa Savilahden ylittävän valtatie 5:n sillan suunnittelu- ja uudistushanketta.

Ohjausryhmän tärkein tehtävä on ohjata hankkeen hyötyjen sekä vaikutusten toteutumista strategisen omistajuuden näkökulmasta. Lisäksi ohjausryhmä linjaa Satamalahti-hankkeen resursointia niin, että kaupungin tuotos- ja päämäärätavoitteet alueella toteutuvat. Ohjausryhmä kokoontuu 2–3 kertaa vuoden aikana sekä tarvittaessa. Ohjausryhmän jäsenyydet tarkastellaan vaalikausittain.

Ohjausryhmä raportoi työstään kaupunginhallitukselle.

Ohjausryhmään on nimetty seuraavat henkilöt: kaupunginjohtaja Janne Kinnunen (ohjausryhmän puheenjohtaja), kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pirjo Siiskonen (kesk.), kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jarno Strengell (sd.), kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Jani Sensio (ps.), kaupunginhallituksen jäsen Armi Salo-Oksa (kok.), kaupunkikehityslautakunnan jäsen Kerttu Hakala (vihr.), kaupunkikehitysjohtaja Jouni Riihelä, kaupungininsinööri Pekka Kammonen, maankäyttöjohtaja Topiantti Äikäs, Kiinteistökehitys Naistinki Oy:n toimitusjohtaja Kyösti Ylijoki ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Timo Paakki.

Kuva: Mikko Kankainen