Mikkelin kaupungin talouden tasapainotusohjelman valmistelu etenee – Kaikille avoin kuulemistilaisuus järjestetään torstaina 2.11.

Mikkelin kaupungintalo.

Osana talouden kokonaisvakauttamista Mikkelin kaupunki valmistelee tasapainotusohjelmaa, jolla tavoitellaan kolmen miljoonan euron vuotuisia käyttötaloussäästöjä vuoteen 2026 mennessä. Suunniteltuja toimenpiteitä on esitelty kaupungin henkilöstölle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille viikoilla 41 ja 42. Seuraavaksi valmisteluprosessissa on edessä kaupunkilaisten kuuleminen, joka järjestetään torstaina 2.11.2023 Mikkelin pääkirjastossa.

Talouden tasapainotustyössä on kolme tukijalkaa

Kaupunginvaltuusto on linjannut maaliskuussa 2023 tekemällään päätöksellä, että kaupungin taseeseen kertyneet alijäämät katetaan myymällä 49 prosentin vähemmistöosuus kaupungin kokonaan omistamasta Etelä-Savon Energia Oy:stä. Alijäämien kattamisen lisäksi kaupungin on pystyttävä ratkaisemaan myös tulevina vuosina käyttötalouden tulojen ja menojen välillä näkyvä epäsuhta. Osa tästä pystytään korjaamaan energiaratkaisusta tuloutuvien varojen harkitulla kohdentamisella, kuten lainojen poismaksun myötä pienenevien korkokulujen myötä.

Talouden tasapainottaminen edellyttää kuitenkin myös kaupungin oman toiminnan tehostamista. Näiden toimenpiteiden lisäksi on käynnistetty projekti alueen elinkeinoelämän ja keskeisten elinvoimatoimijoiden aktivoimiseksi. Nämä osa-alueet muodostavat kaupungin talouden tasapainotustyön kolme tukijalkaa, joiden varaan taloustilanteen korjaaminen rakentuu.

Kaupunginvaltuusto hyväksyy tasapainotusohjelman joulukuussa

Kaupunki on valmistellut viranhaltijatyönä tasapainotusohjelmaa, jonka tavoitteena on kolmen miljoonan euron käyttötaloussäästöjen saavuttaminen vuoteen 2026 mennessä. Ohjelmaa työstetään erillään vuoden 2024 talousarviosta. Kaupunginvaltuuston maaliskuisen päätöksen mukaisesti ohjelma tuodaan valtuuston hyväksyttäväksi joulukuun kokoukseen.

Valmistelutyöstä on annettu säännöllisesti väliaikatietoja kaupunginhallitukselle, joka on ohjannut viranhaltijoiden työskentelyä. Viikolla 41 kokonaisuutta esiteltiin kaupungin henkilöstölle ja viikolla 42 aihetta on käsitelty lautakunnissa ja yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksessa. Ohjelman käsittelyä jatketaan myös loppuvuoden yhteistoimintaneuvottelukunnan kokouksissa.

Tasapainotusohjelma ei sisällä sellaisia toimenpiteitä, joiden toteuttaminen johtaisi useiden henkilöiden osa-aikaistamiseen, lomauttamiseen, irtisanomiseen tai palvelussuhteiden ehtojen heikkenemiseen. Tästä syystä kaupunki ei käynnistä syksyn aikana yhteistoimintamenettelyä.  

Tavoitteeksi asetettu kolmen miljoonan euron säästösumma on jaettu kaupungin kolmen palvelualueen kesken. Toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2024–2026 aikana.

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue: säästötavoite 1,8 miljoonaa euroa

Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueella varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimenpiteissä huomioidaan lasten määrän pieneneminen Mikkelissä. Tämä tarkoittaa muutoksia muun muassa palveluverkkoon sekä ryhmien, henkilöstön ja opetustuntien määriin. Lisäksi toimintoja kehitetään ja uudistetaan hyödyntäen verrokkikaupunkien toimintamalleja. Lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmä uudistetaan. Kansalaisopiston kurssitarjontaa vähennetään, kirjastoaineiston määrärahaa leikataan ja joidenkin vähäisessä käytössä olevien ulkoilureittien ylläpidosta luovutaan. Lisäksi omaa tapahtumatarjontaa supistetaan ja kohdeavustuksia leikataan.

Toimenpide-ehdotuksena esitetään kaupunginorkesterin ja Mikaeli Oy:n yhteistyön merkittävää tiivistämistä kustannussäästöjen ja tulolisäyksen aikaansaamiseksi. Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen lautakunnat yhdistetään.

Samassa yhteydessä valmistellaan myös esitystä itäisen alueen päiväkoti- ja kouluverkon osalta. Itäisen alueen ratkaisun mahdolliset säästövaikutukset eivät kuitenkaan ennätä tasapainotusohjelman kattamille vuosille 2024–2026.

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue: säästötavoite 0,9 miljoonaa euroa

Kaupunki on ulkoistanut laajasti kaupunkiympäristön, kiinteistöjen ja joukkoliikenteen ylläpitoon liittyviä palveluitaan. Tulevissa kilpailutuksissa tarkastellaan huolellisesti sekä laadullisia että määrällisiä kriteereitä, jotta voidaan pysyvästi pienentää ostettavien palvelujen kustannuksia.

Lisäksi kaupunki arvioi lentoasemalla tulevaisuudessa ylläpidettäviä palveluita tarkastelujakson lopulla. Energiansäästöä edistetään kaupunkikeskusta-alueen ulkopuolella pysyväluonteisella päätöksellä sammuttaa katuvalot kello 23–05.

Konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualue: säästötavoite 0,3 miljoonaa euroa

Konserni- ja elinvoimapalveluiden säästötoimenpiteet kohdistuvat pääosin kehittämishankkeisiin (kaupungin omiin ja seudullisiin) sekä kaupungin oman toiminnan kehittämiseen varattuihin määrärahoihin, yhteensä 225 000 euroa. Lisäksi ruoka- ja puhtauspalveluissa suunnitellaan toteutettavaksi yhden ostosiivoussopimuksen irtisanominen ja siivouksen tekeminen omana työnä. Muilta osin toimenpiteet kohdistuvat henkilöstön koulutusmäärärahoihin, asiantuntijapalveluiden ostoihin ja kaupunginhallituksen alaisiin avustuksiin ja kumppanuuksiin.

Kuulemistilaisuus torstaina 2.11.

Kaupunkilaisten kuulemiseksi Mikkelin kaupunki järjestää aiheesta kumppanuuspöytäillan torstaina 2.11. kello 17 alkaen. Paikkana on pääkirjaston Mikkeli-sali osoitteessa Raatihuoneenkatu 6.

Tilaisuudessa yleisemmällä tasolla kuvattuihin toimenpiteisiin pureudutaan yksityiskohtaisemmin. Kuulemisen ja sen johdosta mahdollisesti tehtävien muutosten jälkeen kokonaisuus etenee kaupunginhallitukseen ja lopulta kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi maanantain 11.12. kokoukseen.

Kuvatiedosto: Talouden tasapainotuksen kolme tukijalkaa
PDF-tiedosto: Suunnitellut tasapainotustoimenpiteet