Kaupunginjohtajan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 9,2 miljoonaa euroa alijäämäinen – kumulatiivinen alijäämä kääntyy kuitenkin energiaratkaisun myötä ylijäämäiseksi

Seteleitä.

Kaupunginjohtaja Janne Kinnunen esitteli talousarvioesityksensä medialle torstaina 26.10.2023. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen keskiössä ovat Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden kaupasta saatavien tulojen vaikutus kaupungin talouteen sekä käyttötalouden tervehdyttäminen. Pian valmistuva kasvuohjelma ohjaa tulevien vuosien elinvoimainvestointeja.

Talousarvioesityksen mukaan Mikkelin kaupungin tulos vuoden 2024 talousarviossa muodostuu 9,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden 2023 loppupuolelle suunniteltu Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyminen kattaa Mikkelin kaupungin taseeseen vuodesta 2018 alkaen kertyneen kumulatiivisen alijäämän. Alijäämän kattamisen määräaika päättyy vuoden 2023 loppuun. Kun taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi, kriisikuntauhka väistyy. Taloudellinen puskuri estää uuden kumulatiivisen alijäämän kertymisen, vaikka Mikkelin kaupunki ei vuosina 2024–2025 tule vielä yltämään taloudellisesti positiiviseen tulokseen.

Tässä vaiheessa kyseessä on kaupunginjohtajan talousarvioesitys. Seuraavaksi esitystä käsittelee kaupunginhallitus. Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 13.11.2023. Talousarvion kanssa samassa aikataulussa käsitellään myös vuoden 2024 veroprosentit, joihin ei esitetä olennaisia muutoksia.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen pääkohdat:

Vuotta 2023 leimasivat energiajärjestelyt – kaupunki siirtyi uuteen aikaan sote-uudistuksen jälkeen

Vuotta 2023 voi Mikkelin kaupungin talouden osalta kuvata tietynlaiseksi murroskaudeksi. Kuluva vuosi on ensimmäinen sote-uudistuksen jälkeinen vuosi. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset alkavat hiljalleen selvitä, vaikka lopulliset laskelmat kaupungeille tulevaisuudessa osoitettavasta valtionosuusrahoituksen määrästä saadaankin vasta loppuvuodesta. Ongelman ratkaisemista on valmisteltu aktiivisesti koko vuosi Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin muodossa. Vähemmistöosuuden myynnistä saatava tuotto on avain taloudellisesti valoisampaan tulevaisuuteen. Taseessa oleva alijäämä saadaan katetuksi, jolloin kriisikuntauhka väistyy. Taloudellinen puskuri estää uuden kumulatiivisen alijäämän kertymisen, vaikka emme vielä heti vuosina 2024–2025 tule vielä yltämään taloudellisesti positiiviseen tulokseen. Käyttötalous kuitenkin kohenee energiaomaisuusjärjestelystä saatavien varojen oikeanlaisen hyödyntämisen myötä, ja yhdessä muiden taloutta tasapainottavien toimenpiteiden sekä elinvoiman kehittämisen kanssa laivamme suunta kääntyy kohti tyynempiä vesiä.

Valtakunnallinen trendi näkyy myös Mikkelissä – talousarvio on 9,2 miljoonaa euroa alijäämäinen

Talousarvio vuodelle 2024 on 9,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Alijäämäinen tulosnäkymä ei tule yllätyksenä, vaan se on ollut nähtävissä jo edeltävien vuosien talousarvioissa. Trendi on valtakunnallinen, ja liittyy voimakkaasti sote-uudistuksen jälkeiseen valtionrahoituksen uusiin jakoperusteisiin. Vuodet 2024 ja 2025 näyttäytyvät edelleen alijäämäisinä, mutta olennaisinta on suunnata katse kauemmaksi, vuoden 2025 yli. Suunnitelmavuosien tuloslaskelmaennusteet osoittavat, että energiaomaisuusjärjestelyn sekä kohenevien valtionosuuksien vaikutusten seurauksena tilanne tulee haastavien vuosien 2024–2025 jälkeen tasaantumaan. Tuloslaskelmaennuste on edelleen negatiivinen suunnitelmakauden kahden viimeisenkin vuoden osalta, koska arvioihin ei ole sisällytetty tämän tekstin kirjoitushetkellä vielä valmisteilla olevaa talouden tasapainotusohjelmaa. Oikeilla päätöksillä on mahdollista kääntää vielä suunnitelmakauden viimeiset vuodet ylijäämäisiksi. Vuoden 2023 loppuun mennessä valmistuvan uuden tasapainotusohjelman tavoitteena onkin saada käyttötalous ylijäämäiseksi vuodesta 2026 lukien. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää sekä energiaomaisuusjärjestelyn että tasapainotusohjelman toteutumista; taloudellisesti parempia aikoja ei voi jäädä vain odottelemaan, vaan talouden tasapainon saavuttamisen eteen on tehtävä työtä ja sitouduttava yhteisiin tavoitteisiin. 

Energiajärjestely kääntää taseen kumulatiivisesti ylijäämäiseksi – myyntituotot auttavat talouden tasapainottamisessa

Taseessa tällä hetkellä olevan 40,8 miljoonan euron kumulatiivisen alijäämän ennustetaan kääntyvän vuoden 2023 tilinpäätöksessä alustavan arvion mukaan yli 140 miljoonan euron kumulatiiviseksi ylijäämäksi valmisteilla olevan Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myymisen myötä. Ennusteen perusteena oleva energiaomaisuusjärjestelyn tuloutusvaikutus on alustava työluku, ja lopulliset tulos- ja kassavaikutukset tarkentuvat markkinaehtoiseen tarjousprosessiin perustuvan kaupan toteutuessa. Taseeseen muodostuva ylijäämä tarjoaa taloudellisen puskurin, joka auttaa kaupungin taloudellisesti vaikeampien lähivuosien ylitse. On kuitenkin huomattava, että tulosennusteen toteutuminen edellyttää energiaomaisuuskaupan toteutumista.

Etelä-Savon Energia Oy:n vähemmistöosuuden myynnin toteuduttua on tehtävä päätöksiä myyntituottojen mahdollisimman tehokkaasta käytöstä talouden tasapainottamiseksi. Kaupungin lainakannan merkittävällä pienentämisellä on mahdollista saavuttaa tuntuvia säästöjä lainojen korkokustannuksissa. Myös varojen hajautetulla, julkisyhteisölle sopivalla matalariskisellä sijoittamisellavoidaan saatavien rahoitustuottojen myötä helpottaa käyttötalouden säästöpaineita. Varojen harkittu kohdentaminen hyödyttää konkreettisesti kaikkia mikkeliläisiä. Mitä enemmän varojen käyttöön liittyvillä ratkaisuilla saadaan positiivisia tuloslaskelmavaikutuksia, sitä pienempi säästöpaine kohdistuu palvelutuotantoon.

Uusi Saimaanportin yhtenäiskoulu avaa ovensa vuonna 2024 – kasvuohjelma nostaa esiin kaupungin elinvoimatekijöitä

Myös tulevana vuonna kaupunki jatkaa kehittymistään. Uusi Saimaanportin yhtenäiskoulu avaa ovensa oppilaille vuoden 2024 alkupuolella. Moderni koulu luonnon äärellä koskettaa monen kaupunkilaisen elämää tarjoten erinomaisen oppimis- ja työskentely-ympäristön lähes tuhannelle mikkeliläiselle. Näyttävä koulurakennus Xamkin kampusta vastapäätä muistuttaa myös vitostien kulkijoita Mikkelin erinomaisista oppimisen ja koulutuksen mahdollisuuksista.

Syksyn 2023 pk-yritysbarometri kertoi, että Etelä-Savon yritysten suhdannenäkymät ovat koko maan parhaimmat. Alueellamme yritysten odotukset ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan talouden rajuista heilahteluista huolimatta. Barometrin mukaan Etelä-Savossa vientitoimintaa harjoittavien yritysten markkina-alueet vetävät hyvin. Toisaalta esimerkiksi rakennusalan vaikeudet osoittavat, että eri alojen välillä on suuria eroja. Myös suuremmat yritykset uskovat tulevaisuuteen, näistä yhtenä kirkkaimpana esimerkkinä on terveydenhuollon ratkaisuja tuottavan Mölnlycken käynnistämä toimitilojen laajennusinvestointi.

Kaupungin elinvoimatulevaisuutta puolestaan visioidaan parasta aikaa käynnissä olevassa Mikkelin kasvusuunnitelmaprosessissa, jossa yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa hahmotetaan keskeisiä elinvoimatavoitteita ja -toimenpiteitä 1–10 vuoden aikajänteellä. Yhdessä aiemmin tehdyn strategiatyön kanssa ohjelma antaa selvän kuvan ja askelmerkit tulevaisuuden Mikkelin rakentamisessa.

Muutoksena kaupunginhallituksen 30.10.2023 kokouksen esityslistan liitteenä julkaistavaan talousarviokirjaan ja sen sisältämään investointiohjelmaan tulee kaupunginjohtaja esittämään 0,7 miljoonan euron lisäystä kohtaan ”muiden osakkeiden hankinta”. Kyseinen määrärahavaraus nousisi näin miljoonaan euroon.

Kaupunginjohtajan talousarvioesitystä käsittelee seuraavaksi kaupunginhallitus.  Valtuusto päättää talousarviosta kokouksessaan 13.11.2023.