Kaupungin talousjohdossa sijaisjärjestelyjä

Kaupungintalo

Janne Skott aloittaa kaupungin määräaikaisena vs. talousjohtajana. Syynä järjestelyyn on talousjohtaja Tiia Tamlanderin vuoden mittainen virkavapaa. 

Mikkelin kaupungin talousjohtaja Tiia Tamlander jää vuoden mittaiselle virkavapaalle 20.11.2023 alkaen. Virkavapauden ajaksi Tamlander siirtyy hoitamaan määräaikaisesti Etelä-Savon hyvinvointialueen hankinta- ja talousjohtajan virkaa.  

Janne Skott siirtyy vs. talousjohtajaksi kaupungin taloussuunnittelupäällikön virasta.  Taloussuunnittelupäällikön paikka täytetään määräaikaisesti sisäisillä järjestelyillä. 

Talousjohtaja on kaupungin johtoryhmän jäsen ja hän vastaa muun muassa kaupunkikonsernin talouden suunnittelusta ja ohjauksesta. 

Kuva: Heleen Paukkunen