Mikkelin kaupunginvaltuuston päätökset 13.11.2023

Kaupungintalon etuovi.

Mikkelin kaupunginvaltuusto kokousti maanantaina 13.11. Valtuusto päätti muun muassa vuoden 2024 talousarviosta.

Linkki: Kokouksen esityslista

Päätökset pykälittäin

§ 116 Sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamisen valvonta

Merkittiin tiedoksi.

§ 117 Mikkelin kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluiden hankinta 2024–2027, optio vuosille 2028–2029

Hyväksyttiin.

§ 118 Metsäsairila Oy:n konsernitilin tililuotto

Hyväksyttiin.

§ 119 Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen stipendirahastot

Hyväksyttiin.

§ 120 Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2024–2026

Satu Taavitsainen (liik.) esitti Raine Lehkosen (sd.) kannattamana, että henkilöstösuunnitelman sivulta 15 poistetaan kappale: ”Tulevaisuudessa suurimmat vähennykset voitaneen toteuttaa varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa. Näiden toteuttaminen vaatii siirtymistä suurempiin päiväkoti- ja kouluyksikköihin, jotka mahdollistavat riittävän suuret opetusryhmät kouluissa. Kaupungin olisi luovuttava mahdollisuuksien mukaan kaikista pienistä yksiköistä sekä tarkasteltava kriittisesti niitä palveluja, joihin ei kuntalaisilla ole ehdoton lakisääteinen oikeus.” Esitys hävisi äänestyksessä äänin 36–10.

Hyväksyttiin pohjaesityksen mukaisesti.

§ 121 Veroprosentit 2024

Jussi Marttinen (vl.) esitti, että tuloveroprosentiksi vahvistetaan 9,3. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Tuloveroprosentti on 9,4. Lisäksi:

– yleinen kiinteistöveroprosentti 1,​37 %
– yakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,​62 %
– muun kuin vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 1,​50 %
– voimalaitosrakennusten kiinteistöveroprosentti 3,​10 %
– yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,​00 %
– rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 4,​00 %

Hyväksyttiin.

§ 122 Talousarvio 2024

Anna Reponen (sit.) esitti Pertti Karhusen (ps.) kannattamana, että talousarvio valmistellaan uudelleen ja se esitetään kaupunginvaltuustolle 11.12.2023 siten, että se sisältää kaikki suunnitellut tehostamistoimet.

Äänestettiin. Reposen esitystä kannattivat Reposen ja Karhusen lisäksi Juha Ropponen (sit.), Jussi Marttinen (vl.) ja Raimo Heinänen (ps.). Reposen esitys hävisi, joten äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto jatkoi talousarviopykälän käsittelyä.

Keskustelun aikana Veli Liikanen (vihr.) esitti Hannu Tullisen (sd.) kannattamana, että Rouhialan koulu yhdistetään Päämajakouluun 1.8.2025 alkaen ja että sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousraamiin lisätään Rouhialan koulumenojen vaatima summa. Vuoden lisäajalla päivitetään Päämajakoulun suunnitellun investoinnin kustannus sekä käynnistetään tarkastelu kantakaupungin oppilaaksiottoalueiden rajoista.

Pertti Karhunen (ps.) esitti Juha Ropposen (sit.) kannattamana, että Rouhialan koulua ei toistaiseksi lakkauteta. Mahdolliset tästä syntyvät kulut katetaan budjettiraamin tasapainottamiseksi leikkaamalla kuluja kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarviosta. Näiltä osin muutetaan talousarvion 2024 tekstiä ja talousarviolukuja.

Äänestettiin Liikasen ja Karhusen esitysten välillä. Liikasen esitys voitti äänin 42–6.

Seuraavaksi äänestettiin Liikasen ja pohjaesityksen välillä. Liikasen esitys voitti äänin 36–14. Pohjaesitystä äänestivät Kokkonen (kesk.), Nykänen (kesk.), Kervinen (kok.), Miettinen (kok.), Puhakka (kok.), Kähkönen-Valtola (kok.), Rouhiainen (kesk.), Haavikko (kok.), Väänänen (kesk.), Oskari Valtola (kok.), Sensio (ps.), Strandman (ps.), Pirkko Valtola (kok.), Nalli (ps.).        

Kirsi Olkkonen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että yksityisteiden parannushankkeisiin (avustukset) varattua määrärahaa korotetaan 200 000 eurolla. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 25–24.

Jaakko Väänänen (kesk.) esitti Petri Pekosen (kesk.) kannattamana, että talousarvioon lisätään 100 00 euroa kutsujoukkoliikenteen järjestämiseen. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 29–21.

Veli Liikanen (vihr.) esitti Heli Kauppisen (vihr.) kannattamana, että talousarviokirjan sivulta 86 poistetaan teksti ”Rantayleiskaavoituksen päivittäminen ja rakennusoikeuden määrääminen yhdenmukaisesti kaikilla alueille 10 prosentiksi kiinteistön pinta-alasta. Kyse on strategisesta tavoitteesta, joka otetaan huomioon, kun rantayleiskaavoja otetaan käsittelyyn.” Tästä tavoitteesta puuttuvat vaikutusarviot ja tarvittavat määrärahat. Esitys hävisi äänestyksessä äänin 41–6.

Jussi Marttinen (vl.) esitti, että Hänninkentän huoltorakennus poistetaan investointilistalta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2024.

§ 123 Talousarvioon liittyvät valtuudet kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallitukselle

Hyväksyttiin.

§ 124 Rouhialan koulun lakkaaminen ja yhdistyminen Päämajakouluun

Pertti Karhunen (ps.) esitti samansisältöisen esityksen kuin talousarviopykälässä (koulua ei lakkauteta toistaiseksi). Esitystä kannatti Juha Ropponen (sit.)

Veli Liikanen (vihr.) esitti Arto Seppälän (sd.) kannattamana, että asia päätetään samalla tavalla kuin talousarviopykälässä eli Rouhialan koulu lakkautetaan 1.8.2025.

Liikasen esitys voitti äänestyksessä Karhusen esityksen äänin 41–7.

Liikasen esitys voitti pohjaesityksen äänestyksessä äänin 38–12.

Hyväksyttiin. Rouhialan koulu lakkautetaan 1.8.2025.

§ 125 Valtuustoaloite: Mikkelin kaupungin varhaiskasvatuksen, koulujen ja julkisten yksiköiden jäte- ja tavarakierrätyksen parantaminen

Merkittiin tiedoksi.

Uudet valtuustoaloitteet
Satu Taavitsainen (liik.): Mikkelistä Unicefin hyväksymä lapsiystävällinen kunta