Veden hintaan kahdeksan prosentin korotus

Vesipisaroita.

Veden hinta nousee Mikkelissä vuoden 2024 alussa. Asiasta päätti vesiliikelaitoksen johtokunta kokouksessaan 16.11.2023.

Johtokunta hyväksyi päätösesityksen mukaisesti käyttö- ja perusmaksuihin sisältyvän kahdeksan prosentin hinnankorotuksen. Vesiliikelaitos tuottaa vesihuoltopalvelut liiketaloudellisin periaattein kaupunkistrategian mukaisesti. Liikelaitoksen on vesihuoltolain mukaisesti katettava käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta omilla tuloillaan.

Saavuttaakseen sitovat tavoitteet vuonna 2024 sekä varmistaakseen rahoituksen riittävyyden myös tulevina vuosina, perus- ja käyttömaksuja korotetaan 1.1.2024 alkaen. Myydyn vesi- ja laskutetun jätevesimäärän arvioidaan edelleen hieman alenevan vuoden 2023 tasosta. Energianhinnan voimakkaalla vaihtelulla sekä sähkön säästösuosituksilla voi kuitenkin olla vielä ennakoimattomia vaikutuksia asiakkaiden vedenkulutukseen.  

Veden hinta muodostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta. Vedestä perittävien maksujen tulee vesihuoltolain mukaan kattaa kaikki toiminnasta aiheutuvat kustannukset mukaan lukien vesi- ja jätevesiverkostojen sekä laitosten investointimenot rahoituskuluineen. Perusmaksu on kiinteistökohtainen maksu, joka määräytyy kiinteistön vesimittarin koon perusteella. Perusmaksutuloilla katetaan vesi- ja jätevesiverkostojen sekä puhdistamojen käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Perusmaksuilla katetaan myös vesi- ja jätevesiverkostoon sekä veden ja jäteveden puhdistukseen liittyviä investointeja. Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Käyttömaksu peritään erikseen veden toimittamisesta ja jäteveden siirrosta ja puhdistuksesta.

Veden hintaan vaikuttavista tekijöistä valtaosa muodostuu kiinteistä kustannuksista. Niihin ei veden käyttömäärällä ole suoraa vaikutusta. Vesilaitoksen sähkökustannuksen arvioidaan pysyvän edellisiä vuosi korkeammalla tasolla. Kemikaalikustannukset ovat hieman vakautuneet viimevuotisesta, mutta osa kemikaalikustannuksista on sidoksissa energian korkeaan hintaan. Palvelujen ostossa ja yleisissä kustannuksissa on myös nousupainetta.

Veden oikealla hinnoittelulla varmistetaan, että vesi on laadukasta, se toimitetaan turvallisesti ja että jätevedet palautetaan puhdistettuna luonnon kiertokulkuun ympäristövaikutukset minimoiden.

Linkki: Pöytäkirja 16.11.2023