Kaupunginhallituksen päätöksiä 27.11.2023

Mikkelin kaupungintalo.

Kaupunginhallitus, kokous 27.11.2023

§ Esityslista

§ 366 Otto-oikeus/lautakuntien päätökset

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa,​ ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

§ 367 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston kokousaikataulu, kevät 2024

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti poistaa valtuuston aikataulusta maininnan “Kokoukset pidetään hybridikokouksina.”

Muutoin päätösesitys hyväksyttiin esityslistan päätösesityksen mukaisesti.

§ 368 Työllisyysjohtajan viran aukijulistaminen

Kaupunginhallitus päätti julistaa työllisyysjohtajan viran auki haettavaksi 1.12.2023 lukien siten,​ että hakuaika päättyy 29.12.2023 klo 15.00 ja oikeuttaa hallintopalvelut päättämään yksityiskohtaisesta hakuilmoituksesta ja ilmoituksen julkaisemisesta.

Kaupunginhallitus nimesi työllisyysjohtajan haastatteluryhmän valmistelemaan vaalin suorittamista sekä oikeuttaa ryhmän nimeämään haastatteluun kutsuttavat henkilöt ja arvioimaan henkilöarvioinnin tarpeellisuutta.

Haastatteluryhmään nimettiin Jarno Strengell, Pirkko Valtola, Pekka Pöyry, Nina Jussi-Pekka, Janne Kinnunen ja Ari Liikanen.

§ 369 Kirjaston palvelupäällikön (vakanssi 2022) muuttaminen työsopimussuhteiseksi

Kaupunginhallitus päätti, että kirjaston palvelupäällikön virka (vakanssi 2022) muutetaan työsopimussuhteiseksi tehtäväksi, koska tehtävässä ei enää käytetä julkista valtaa. Pääkirjaston palvelupääällikön virka (vakanssi 2022) muutetaan 1.1.2024 lukien työsopimussuhteiseksi.

§ 370 Kehittämishankkeiden rahoitus 2024

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2024 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet) esityslistan mukaisesti.

§ 371 Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishanke -hankkeen kuntarahoitus

Kaupunginhallitus päätti myöntää kuntarahoitusta vuodelle 2024 kustannuspaikalta 1412 (kehittämishankkeet) esityslistan mukaisesti.

§ 372 Kaupungin pankkitilien käyttöoikeudet 2023

Kaupunginhallitus päättää, että kaupungin pankkitilien käyttöoikeuksista esityslistan mukaisesti.

§ 373 Presidentinvaalit 2024 – Vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien kokoonpanot

Kaupunginhallitus päätti valita ja vahvistaa esitetyt henkilöt jäseniksi ja varajäseniksi vaalilautakuntiin ja vaalitoimikuntiin vuoden 2024 presidentinvaaleja varten.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti määrätä esityslistan liitteestä ilmenevät henkilöt vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien puheenjohtajiksi ja varapuheenjohtajiksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että varajäsenet tulevat varsinaisten sijaan liitteen mukaisessa järjestyksessä.

Listaa on mahdollisuus täydentää kokouksessa.

Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystä niin, että

“Lisäksi kaupunginhallitus valtuuttaa kaupunginlakimiehen ja hallintojohtajan tarvittaessa tekemään muutoksia ja nimeämään täydennyksenä henkilöitä vaalilautakuntien ja -toimikuntien jäseniksi ja varajäseniksi. Hyväksyttiin.

§ 374 Valtuustoaloite: Mikkelistä UNICEFin hyväksymä Lapsiystävällinen kunta

Kaupunginhallitus päätti lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päätti, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään huhtikuussa 2024.