Etelä-Savon väestönmuutoksen ennakkotiedot: Kokonaisnettomuutto kohosi Mikkelissä positiiviseksi

Jalanjälkiä lumessa.

Tilastokeskuksen väestönmuutosten ennakkotietojen mukaan väkiluku väheni Etelä-Savossa tammi-lokakuussa 2023 yhteensä 434 henkilön verran (-0,33 prosenttia), vaikkakin lokakuussa väestö lisääntyi 16 hengen verran. Edellisenä vuonna väkiluku väheni tammi-lokakuussa 921 henkilön verran.

Etelä-Savon ennakkoväkiluku oli lokakuun 2023 lopussa 130 017. Väkiluku kasvoi ennakkotietojen mukaan tammi-lokakuussa 2023 yhdessätoista maakunnassa: Eniten Uudellamaalla (+23 187), Pirkanmaalla (+6 265) ja Varsinais-Suomessa (+4 515). Väkiluku väheni eniten Satakunnassa (-630), Kymenlaaksossa (-563) ja Etelä-Savossa (-434). Väkilukuun suhteutettuna suurimmat väestötappiot olivat Kainuussa (-0,51 prosenttia), Kymenlaaksossa (-0,35 prosenttia) ja Etelä-Savossa (-0,33 prosenttia väkiluvusta).

Koko maassa väkiluku kasvoi tammi-lokakuussa 2023 ennakkotietojen mukaan 35 899 henkilön verran (+0,65 prosenttia). Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta, sillä maahanmuuttoja oli 48 433 enemmän kuin maastamuuttoja. Syntyneitä oli 12 491 vähemmän kuin kuolleita. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Suomen väkiluku oli lokakuun 2023 lopussa 5 599 869.

Muuttoliike Etelä-Savossa positiivisen puolella

Tammi-lokakuussa 2023 kuntien välisestä muutosta (-497) ja siirtolaisuudesta (+1 074) muodostuva kokonaisnettomuutto oli Etelä-Savossa yhteensä 577 henkilön verran positiivinen, kun edellisenä vuonna vastaavaan aikaan kokonaisnettomuutto oli 308 henkilön verran positiivinen.

Kumulatiivinen, eli koko vuoden yhteenlaskettu, muuttoliike on ollut positiivinen tämän vuoden lisäksi myös kahtena edellisenä vuotena koko vuoden ajan, vaikkakin muutamana yksittäisenä kuukautena tuli muuttotappiota. Sitä aiempina lähivuosina kumulatiivinen muuttoliike on muuttunut negatiiviseksi viimeistään lokakuussa.

Kokonaisnettomuutto oli tammi-lokakuussa 2023 positiivinen kaikissa Etelä-Savon seutukunnissa: Mikkelin seutukunnassa se oli +319 henkilöä, Mikkelissä +294.

Tammi-lokakuussa 2023 luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa -1 006. Syntyneitä oli 591 ja kuolleita 1 597. Edellisenä vuonna luonnollinen väestönmuutos oli Etelä-Savossa tammi-lokakuussa -1 229.

Maakuntaliitto on koonnut Etelä-Savon osalta kunta- ja seutukuntakohtaiset tiedot: www.esavo.fi/tilastot

Kuva: Pihla Liukkonen